Skarpnäck omnämndes i Region Stockholms förstudie för Spårväg Syd redan 2012. Där fanns idén om en framtida förlängning från Älvsjö, över Hökarängen och vidare till Skarpnäck.

När staden klubbade sin budget för 2023, som även innehåller mål och visioner, kom Skarpnäck åter på tal: "En eventuell förlängning till Skarpnäck ska även bejakas".

Trafikstart om sju år

Den som tänker blippa SL-kortet för en tur Skarpnäck-Älvsjö med spårväg hinner dock sannolikt vandra jorden runt innan det är läge att ställa sig vid en hållplats i Skarpnäck. Region Stockholm som håller i bollen för Spårväg Syd planerar bara för sträckan Älvsjö-Flemingsberg och trafikstart där beräknas först till 2030.

"I nuläget finns det inte så mycket att säga från stadens sida om en eventuell framtida förlängning till Skarpnäck, mer än att vi inte vill omöjliggöra en sådan sträckning", skriver Fredrik Ståhl (S), pressekreterare, i ett mejl till Mitt i.

Möjlighet

Region Stockholm skriver i ett mejl att de anpassar spårvägen så att det finns möjlighet till en förlängning österut.

"Men om det en dag blir en förlängning och vart den i så fall skulle gå är inte utrett."