Bebyggelse. Såhär är de nya bostäderna tänkt att se ut från sydväst. Foto: Illustration: Ateljé Nord

Villor kan rivas för att ge plats för radhus

Bromma kyrka ska mixas upp med ny bebyggelse i form av radhus. Det är tanken bakom de 25 nya bostäder som planeras där tre villor står idag.

  • Publicerad 12:00, 11 feb 2021

Det är mellan Lillskogsgränd och Bromma kyrkväg som tre befintliga villor planeras rivas för att ge plats för radhus och ett flerfamiljshus, totalt 25 bostäder.

Det är byggaktören Ekonomiska föreningen Bromma Kyrkby som föreslagit de nya bostäderna. De äger två av villorna och har markköpsavtal med fastighetsägaren till den tredje villan.

Begränsat våningsantal

Planen är att 16 bostäder i form av radhus på två våningar byggs. Men även ett mindre flerbostadshus med nio lägenheter. Stadsbyggnadskontoret menar att den nya bebyggelsen kan bidra till "en värdeskapande komplettering" i området, eftersom det mest finns villor här. Samtidigt ska villakaraktären bevaras, vilket innebär att husen inte ska bli högre än trädtopparna vid Riksbyskogen.

– I planförslaget är det reglerat hur höga husen får vara, flerbostadshuset får vara max tre våningar och en suterrängvåning samt källarvåning, säger Martin Bretz, stadsplanerare på stadsbyggnadskontoret.

Tanken är också att ett nytt allmänt parkstråk bildas mellan Bromma kyrkväg och Riksbyskogen på östra sidan.

Martin Bretz säger att förslaget om att bygga bostäderna kom in för några år sedan.

– När den här planen, som rör en fastighetsindelningförfrågan, kom in till staden för några år sedan valde stadsbyggnadsnämnden att säga nej, och menade istället att det var bättre att testa det i en ny detaljplan. Ändring av gamla detaljplaner är något som staden får in titt som tätt i alla delar av Stockholm, även inom Bromma kyrka, säger Martin Bretz.

Fram till den 8 mars går det att tycka till om planerna, via stadens bygg- och plantjänst.

Fotomontage. Vy från korsningen Attundavägen/ Bromma kyrkväg. Foto: Illustration: Ateljé Nord

Nytt parkstråk

Ett två meter brett parkstråk planeras med en gångstig mellan Bromma kyrkväg och skogen.

I samband med bygget planeras 29 träd behövas tas bort. Samtidigt föreslås 27 nya träd planteras på nytt.