Miljö- och hälsoskyddsnämnden vill förelägga SL om att starta en oberoende undersökning kring eventuella effekter av Roslagsbanans utbyggnad. Det meddelar ordförande, Elvy Svennerstål (L).

En enig nämnd fattade beslutet, meddelar hon.

– Nu har vi satt ner foten.

Anledningen till föreläggandet är ökad trafik på Roslagsbanan och hur det påverkar närboendes hälsa och miljö. De vill bland annat att man tittar på tekniska lösningar, trafikbelastningar och hastighetsbegränsningar.

Senast den 15 december 2023 vill nämnden att rapporten blir klar.