Blir det samhällsstörningar efter exempelvis översvämningar, cyberattacker eller till och med krig, ska medborgare kunna vända sig till trygghetspunkter i stadsdelen. Där ska man kunna få information, ladda telefonen och få enklare sjukvård.

https://www.mitti.se/nyheter/platserna-som-namnts-i-handelse-av-kris/repvcq!iBt@gNJgH61GRs78xvnag/

Platser för dessa trygghetspunkter är inte bestämt, men i slutet av mars träffades säkerhetssamordnare och kommunikatörer från Skarpnäck, Farsta, Enskede-Årsta-Vantör och andra stadsdelar för ett första möte. 

Vid halvårsskiftet ska stadsdelarna rapportera vilka platser som är möjliga. Något svar på när trygghetspunkter ska vara klara har Mitt i inte fått svar på, bara att arbetet är prioriterat och att uppdraget är att utreda förutsättningar för trygghetspunkter.

Wanngård: "Känner igen från pandemin"

Oppositionsborgarrådet Karin Wanngård (S) menar att den blågröna majoriteten i staden måste se till att arbetet snabbas på.

– Utreda kommer man inte så långt med utan vi behöver få saker på plats, säger hon.

Även om Stockholms stad trygghetspunkter inte är utsedda säger stadens finansborgarråd Anna König Jerlmyr (M) att det snabbt går att få fram lokaler för olika behov som kan uppstå i en krissituation.

"Ingen ska känna att det inte finns platser att samlas på", skriver hon i ett mejl till Mitt i.

Men Wanngård tycker ändå att beredskapen är bristfällig.

– Jag känner igen det här från pandemin. Man lovar att beredskapen är god, men sedan visar den sig inte vara det. Det här känns inte så tryggt. Meningen är ju att trygghetspunkterna ska vara allmänt kända och att medborgarna på förhand vet vart de kan vända sig, säger Wanngård.

König Jerlmyr: "Stämmer inte"

Anna König Jerlmyr (M) håller inte med.

"Det stämmer inte. Vi har en god beredskap i Stockholm, och det faktum att vi nu tidigarelägger det här arbetet bekräftar det ytterligare. Socialdemokraterna må komma med kritik, men hade under sin tid vid makten inga som helst ambitioner för att stärka stadens roll i totalförsvaret. Det är först nu vi stärker trygghetspunkter, inventerar skyddsrum och lägger budgetmedel på beredskapslager", skriver hon i ett mejl till Mitt i.