”Jag skulle vilja föreslå att man anlägger boulebanor eller platser där man spontant kan spela boule i Kronobergsparken”.

Så inleder en Kungsholmsbo ett nytt medborgarförslag till stadsdelsförvaltningen. Toppen av Kronbergsparken pekas ut av medborgaren som lämplig.

”Grusytan på toppen är i dag väldigt outnyttjad med endast ett par bänkar stående utmed och få personer vistas där uppe. Boule är ett spel som kan spelas av både gamla och unga och kan locka till sig personer med varierande ålder”.

Stadsdelsförvaltningen ska nu titta på frågan.