Den 20 maj hände det igen. Entreprenören som sköter Långbrogårdsparken skövlade hundratals vildtulpaner. Det var fjärde gången misstaget begicks. Och det hände trots att Hägersten-Älvsjö stadsdelsförvaltning upprepade gånger påmint Bite om att spara tulpanerna.

– Bite informerade underentreprenören Mitter som uppger att man informerat den anställde. Den mänskliga faktorn gjorde att det blev fel och det är beklagligt, säger Linda Palo, avdelningschef inom samhällsplanering och intern service.

Men kritiker håller inte med. Älvsjö miljöråd, Stockholms naturskyddsförening och Stockholms parkförsvar menar att det rör sig om ett systemfel, som resulterar i vanskötsel av parker.

– De skövlade vildtulpanerna har blivit en symbol för inkompetensen. I Långbrogårdsparken finns också träd som dött eller är döende för att gräsklippare och trimmers gått emot dem och frilagt rothalsarna. Grenar har också klippts på fel sätt och markvegetationen är hårt nedsliten, säger Helge Torstensen från Älvsjö miljöråd.

Skövlade vildtulpaner. Arten odlades i Sverige redan på 1700-talet och förekommer i gamla parker och trädgårdar.

Skövlade vildtulpaner. Arten odlades i Sverige redan på 1700-talet och förekommer i gamla parker och trädgårdar.

Privat

På den lilla yta som Stadsholmen sköter finns vildtulpanerna kvar, i Långbrogårdsparken. På den stora del som Hägersten-Älvsjö stadsdelsförvaltning sköter har entreprenören skövlat dem.

På den lilla yta som Stadsholmen sköter finns vildtulpanerna kvar, i Långbrogårdsparken. På den stora del som Hägersten-Älvsjö stadsdelsförvaltning sköter har entreprenören skövlat dem.

Privat

"Förbrukat förtroende"

Kravet är att en annan huvudman tar över skötseln av parken, eftersom "förtroendet för stadsdelsförvaltningen är förbrukat". Den 9 juni hölls ett möte, med både tjänstemän och lokalpolitiker om frågan.

– I förlängningen är det en politisk fråga. Det borde skapas en central parkförvaltning, som i Göteborg, som sköter parkfrågor, i stället för att stadsdelsförvaltningarna har ansvaret. Det här är en viktig fråga i hela Stockholm, säger Helge Torstensen.

Den kulturhistoriskt värdefulla Långbrogårdsparken har varit en fruktträdgård sedan 1600-talet. Älvsjö miljöråd har engagerat sig i skötseln sedan 1999 och var delaktig i den upprustning som gjordes 2010, då gångar anlades och fruktträd och buskrosor planterades.

Desto större är besvikelsen över det man kallar "förfall". Men Linda Palo delar inte bilden av Långbrogårdsparken som vanskött. Entreprenören sköter parken "enligt avtal" och gör ett gott jobb där och i övriga Älvsjö, menar hon.

Sliten markvegetation och träd med blottade rothalsar i Långbrogårdsparken.

Sliten markvegetation och träd med blottade rothalsar i Långbrogårdsparken.

Privat

Ormbunksbänk med trasiga fästen. Två av fyra har stulits. Bite ska nu återställa de trasiga fästena.

Ormbunksbänk med trasiga fästen. Två av fyra har stulits. Bite ska nu återställa de trasiga fästena.

Privat

"Vi har hög kompetens"

Sara Grolander (MP), ordförande i stadsdelsnämnden, tror inte att en central parkförvaltning är en bra lösning eftersom det skulle öka avståndet till berörda invånare.

– Vi har hög kompetens i stadsdelsförvaltningen, med kunniga parkingenjörer och ekologer. Problemet uppstår när kedjan brister så att utföraren inte har rätt kunskap. Det krävs uppföljning och bättre styrning, säger hon.

Just nu utreds, på initiativ av de styrande politikerna, om stadsdelens parkskötsel ska återgå i kommunal regi. Sara Grolander menar att det vore bra.

– Då kan vi stärka ledningen av arbetet och få en större kontinuitet. I stället för att kontrollera att avtal följs kan vi använda den kompetens som finns vid förvaltningen bättre, säger hon.