I somras reagerade många invånare i Hägersten-Liljeholmen på överfulla papperskorgar och skräpiga parker. Ilskan kokade i sociala medier och många klagomål kom in till Hägersten-Älvsjö stadsdelsförvaltning.

Orsaken till röran var att entreprenören Svevia hade bytt underentreprenör, lagom till sommaren. Underentreprenören mäktade till en början inte med uppdraget utan behövde en inkörsperiod.

Men problemen var egentligen inte nya. Stadsdelsförvaltningen har i flera år sett brister i hur Svevia skött sitt uppdrag i Hägersten-Liljeholmen, där företaget har entreprenad på parkskötsel, renhållning och snöröjning på parkmark.

Ser många fördelar

Nu vill den nya politiska majoriteten i stadsdelsnämnden ta tillbaka uppdraget i kommunal regi. Marica Lindblad (MP), ordförande i Hägersten-Älvsjö stadsdelsnämnd, ser flera fördelar med det.

– I dag lägger vi mycket tid och resurser på att följa upp entreprenörernas arbete och på att kontrollera att avtalen följs. Genom att ha parkskötsel i egen regi hoppas vi kunna få en bättre styrning av utförandet vilket ger oss möjlighet att följa upp arbetet på ett bättre sätt än i dag, säger hon.

Det är framför allt i Hägersten-Liljeholmen problemen i utförandet funnits, enligt stadsdelsförvaltningen. I Älvsjö, där Bite är entreprenör, har det fungerat bättre. Planen är ändå att återta parkskötsel, renhållning och snöröjning i parkerna i hela Hägersten-Älvsjö i kommunal regi.

Marica Lindblad (MP) är ordförande i Hägersten-Älvsjö stadsdelsnämnd sedan årsskiftet.

Marica Lindblad (MP) är ordförande i Hägersten-Älvsjö stadsdelsnämnd sedan årsskiftet.

Angie Gray

Förutsättningarna utreds

I Älvsjö ska det ske 2024 och i Hägersten-Liljeholmen 2025, är planen. Men först ska förutsättningarna utredas.

– Vi ska utreda hur ett övertagande kan se ut och om det är genomförbart. Vi måste till exempel kartlägga vilka maskiner som behöver köpas in och var de ska förvaras och vi måste titta på hur mycket personal som behöver anställas. Kostnaderna måste också utredas. Sedan får politikerna fatta beslut utifrån det, säger Linda Palo, avdelningschef för samhällsplanering och intern service, vid Hägersten-Älvsjö stadsdelsförvaltning.

Utredningen ska vara klar efter sommaren. Marica Lindblad utgår från att nämnden sedan kan fatta ett beslut om ett kommunalt övertagande. Hon menar att det kommer att bli lättare att arbeta miljömedvetet, med den nya ordningen.

– Vi kan se till att vi får en fordonspark som är i linje med våra miljö- och klimatkrav. Vi kan också utbilda den personal som ska arbeta i parkerna, så att skötseln gynnar biologisk mångfald, till exempel, säger hon.

Partierna inte eniga

Beslutet om att arbeta för att återta parkdriften i kommunal regi finns i verksamhetsplanen för 2023, som antogs av Hägersten-Älvsjö stadsdelsnämnd i januari.

Stadsdelsnämndens partier är inte eniga i frågan. Miljöpartiet, Socialdemokraterna, Vänsterpartiet och Sverigedemokraterna är för återtagandet. Centerpartiet och Moderaterna är emot. Henrik Falk (C) skriver till Mitt i att hans bild är att parkskötseln fungerat bättre sedan Svevia bytte underentreprenör och att ”ideologiska övertygelser” inte ska styra.

Johan Nilsson (M) skriver att hans parti är orolig för att stadsdelen är för liten för att uppnå de stordriftsfördelar och den samordning som större entreprenörer kan erbjuda. ”Men vi kommer följa detta noga för att säkerställa mesta möjliga nytta för våra medborgare.”

Kristdemokraternas Lolita Lovén Johnsen skriver att KD ”föredrar konkurrens vid upphandling” men inte anser att det ”utesluter att verksamheter emellanåt återtas”. Liberalerna har inte svarat.

”Värderar inte”

Svevia ger en kort kommentar till beslutet.

– Vårt kontrakt löper ut den 30 september 2023. Hur kommunen sedan väljer att bedriva sin verksamhet lägger vi ingen värdering i, säger marknads- och kommunikationschefen Sofia Eriksson.