Parkeringsplatsen i närheten av Kungsängens idrottsplats är hal då invigningen äger rum dagarna innan julhelgen. Från himlen faller några blygsamma snöflingor.

Fredrik Kjos tittar upp mot skyn och kisar. Intill honom går kommunens tillförordnade tekniska chef Lina Delde.

https://www.mitti.se/nyheter/avlasta-granhammarsvagen-oavsett/repubz!EQI4nxJcHI7gXGhiU89EHg/

– Snön är i Bålsta nu hörde jag, men den ska komma hit, så snart blir det nog mer, säger Fredrik Kjos.

På agendan för dagen står att inviga kommunens vägbygge längs Granhammarsvägen. Här har två nya cirkulationsplatser tagit form, så också en helt ny gång- och cykelväg.

Fokus har varit att skapa bättre säkerhet och flöde för gående, cyklister och bilar. Att lyckas få till en trafiksituation som bättre svarar upp mot det stora flödet av fordon som använder sig av vägen varje dygn.

Utanför entreprenören JVAB:s byggbodar har julfika dukats fram. Stämningen är uppsluppen, det märks att många gläds att nu vara klara.

– Ta glögg nu, ni som vill och vågar, säger platschefen Annika Hartonen samtidigt som hon hälsar alla välkomna.

Utmaningen med bygget

Entreprenörens projektchef Erik Skoglund förklarar att det mesta har gått som man planerat, men det har funnits utmaningar. Främst har dessa handlat om att bygga om en väg som samtidigt har varit trafikerad. Det här har ställt krav på säkerhet både för företagets personal, men inte minst för de Upplands-Brobor som passerar platsen dagligen.

Tekniska nämndens ordförande Marcus Sköld (M) var även han på plats för att fira att vägbygget slutförts.

Är du nöjd med resultatet?

– Jag är nöjd, det här är ett av våra mål, att bättre binda samman olika delar av kommunen, och göra det lättare att gå och cykla, säger Marcus Sköld.

Ska tjäna Brunnaborna

Sällskapet vandrar längs den nya gång- och cykelvägen. Intill en av cirkulationsplatserna stannar vi till. Fredrik Kjos håller ett kort tal. Han gör sitt bästa för att överrösta den tunga trafiken.

– Det här är ett lyft för alla Brunnabor, och inte minst för de planer vi har för den gamla Coop-tomten, säger Fredrik Kjos.

Toppolitikern förklarar att Granhammarsvägen från början byggdes för Livgardets behov. Men i takt med att Brunna och kommunen utvecklas har man nu byggt om vägen för att bättre tjäna de som bor i området, och som också kommer att flytta hit under de kommande åren.

Fredrik Kjos håller en liten vit fjärrkontroll i handen. Något invigningsband syns inte till. Han trycker istället på fjärrkontrollen och en stor julgran mitt i rondellen lyser upp.

Samtliga närvarande applåderar glatt. Snöfallet har tilltagit och stora flingor faller mot marken.