Den 21 maj berättade Mitt i Bålsta om den begäran som inkommit till Arbetsmiljöverket från skyddsombudet från Lärarförbundet gällande situationen på Vibyskolan.

Enligt begäran hotade hela personalen att säga upp sig eller sjukskriva sig.

”Allt på samma dag, för att visa på sitt missnöje”, skrev skyddsombudet. Det stämmer inte, menar personal på skolan.

– Nej, det har vi inte tänkt. Egentligen kan jag bara prata­ för mig själv, men jag har givetvis­ pratat med mina kollegor och vi är flera som känner så här. Det där blev fel, säger en ur personalen som vill vara anonym.

– Vi har haft möte om att vi tycker att det var olyckligt att anmälan gick i väg utan att vi fått ta del av den. Där­emot tycker vi att det är bra att anmälan har gjorts. Det vi är ute efter är en tidsplan hur bygget ska fortskrida, säger personen.

Brist på kommunikation

Skyddsombudet, Hannelore Bryttmar, förtydligar.

– De pratar om det som att, ”är det det här vi kommer behöva göra för att kommunen ska lyssna?”

– De är jättearga och jätte­ledsna och besvikna.

Vad är de arga på?

– Dels är det det faktum att lokalerna inte är anpassade efter det arbetet man ska göra och bristen på kommunikation uppifrån. Alltså förvaltning, politiker och att det även har lett till att rektorer säger upp sig, säger Hannelore Bryttmar och räknar upp flera namn som lämnat posten som rektor.

Vad vill personalen ha?

– Vi kräver en tydligare kommunikation och ändamålsenliga lokaler, så snart som möjligt. Vi kräver även att de gör en psykosocial utredning över hur personalen mår och därefter en handlingsplan på det.

Signalerat i två år

När Mitt i Bålsta skrev om ärendet första gången frågade vi kommunens barn- och utbildningschef Stefan Grybb.

”Jag har inte sett själva anmälan, så det är inte helt enkelt för mig att kommentera den. Däremot var förvaltningsledning, fack och personalrepresentanter närvarande onsdagen den 11 maj då gjorde AMV en inspektion på Vibyskolan. Nu inväntar vi AMV:s rapport och återkoppling och vidtar därefter åtgärder”, svarade han via mejl.

– Vi har signalerat det häri över två år, att snart kommer det. Och all kommunikation som har gått mellan oss och förvaltningen har gått in med anmälan. Det finns inget nytt där, säger Hannelore Bryttmar.

Vad är det i det här sammanhanget?

– Det jag har pratat med Stefan om. Att snart gör vi en anmälan om inget händer.