Teknisk direktör på Danderyds kommun, Anna Tengelin Skoog, kommenterar trafiksituationen utanför Långängsskolan.

Hon berättar att de fick in flera synpunkter under mötet i oktober. Något de tar med sig till deras utredning av situationen.

­– Det som händer nu är att vi vrider och vänder och fortsätter en beredning av materialet, säger hon.

– Våra skolor ligger inbäddade i täta villaområden, och det gör frågan komplicerat från ett träfiksäkerhetsperspektiv. Det är många intressen som ska avvägas, inte minst från de som bor i områdena.

Kommer ni utreda om det går att flytta busshållplatserna?

– Det är för tidigt att säga. I den frågan finns också olika uppfattning om hur enkelt det är, vad som är möjligt och de behov som finns.

Åtgärdsförslag

Vid sammanträdet i oktober presenterade kommunen ett antal åtgärder. Bland annat att bredda slopen på Johan Banérs väg samt flytta gångbanan till andra sidan, och även göra den bredare, samt ta bort personalparkeringen.

En flytt av busshållplatserna var inte ett av förslagen.

Komplicerad fråga

Anna Tengelin Skoog menar att det är många delar som ska vägas in. Trafikflödet, kollektivtrafiken, beteendet hos trafikanterna. Hon berättar även att utredningen kring Långängsskolan är en del av flera utredningar kring säkra skolvägar i Danderyds kommun.

– Målet är så klart att skapa en så trafiksäker miljö som möjligt för barnen.

När kan ni svara på om en flytt av busshållplatserna ska utredas?

– Vi får återkomma om det, i början på januari. Det här är en del av större utredning som kommer pågå från januari till resten av året, säger Anna Tengelin Skoog.

Föräldrar och grannar: "Flytta bussen"

Föräldrar vågar inte låta sina barn gå till eller från Långängsskolan - på grund av den högt trafikbelastade vägen. De menar att busshållplatserna måste flyttas.

Det är tidig morgon i Stocksund och snart börjar skoldagen för de cirka 200 elever som går på Långängsskolan.

Föräldrarna Clara Allberg och Maya Klaff Dahl tar sina barn i handen och promenerar längs med Johan Banérs väg till skolan.

I backen precis innan skolan rullar buss 601 ned, som går här i båda riktningarna tio gånger i timmen, och slickar kanten till gångbanan som inte är ordentligt skottad.

– Det känns inte tryggt själv att gå här med barnen. Ännu mindre att barnen ska gå själva. Man bara väntar på att någon ska släpas med bussen, säger föräldern Maya Klaff Dahl.

"En tidsfråga"

I september förra året kunde Mitt i Danderyd berätta om trafiksituationen utanför Långängsskolan i Stocksund.

Vårdnadshavare tyckte då att Johan Banérs väg, en dubbelriktad och tvåfilig 30-väg, är för trafikbelastad. De menar att eleverna på låg- och mellanstadieskolan utsätts för en hög risk att bli påkörda.

Ännu har ingen olycka skett.

"Men det är bara en tidsfråga" sa Maya Klaff Dahl, en av de engagerade föräldrarna, i fjol.

Då meddelade Danderyds kommun att man ser över trafiklösningar. Ett förslag har varit att flytta busshållplatserna från Johan Banérs väg upp till Stockholmsvägen, vilket inte var aktuellt då.

Samtalar med kommunen

I oktober hölls ett sammanträde med Danderyds kommun, vårdnadshavare och grannar där förslag togs upp: Exempelvis att bredda Johan Banérs väg och flytta trafikflöden genom att göra andra vägar enfiliga.

Att flytta busshållplatserna var inte med.

Något som de lokalbor Mitt i träffar är kritiska mot.

– Man lägger skattepengar på ett försök att göra det bättre som inte kommer leda till något, säger Maya Klaff Dahl.

Trafiksäkerhet. Föräldrarna och deras barn på väg till Långängsskolan på morgonen.

Trafiksäkerhet. Föräldrarna och deras barn på väg till Långängsskolan på morgonen.

Stefan Källstigen

Inte ny diskussion

En av grannarna i området, Mikael Bubenko, följer med på promenaden till skolan. Hans barn är lite äldre och går inte längre på Långsängsskolan.

Diskussionen är inte ny, berättar han.

– Vi har bott här sedan -96, och redan när man byggde ut skolan 2001 togs det upp att det är en problematisk situation.

Under tiden som han har bott här har det skett små förändringar; exempelvis lagts till fartgupp.

Han tycker att det är bra att Danderyds kommun nu ser över trafiken i området.

– Men varför inte titta på grundproblemet, som är bussen? Sedan behöver de titta på tillfartsvägarna som barnen går. Det är bra att man gör något, men ta ett större grepp när frågan är på bordet, säger Mikael Bubenko.

De upplever att bussleverantören Arriva, Region Stockholm och Danderyds kommun skyller på varandra.

– Man får den uppfattningen, att de pekar lite på varandra, säger Mikael Bubenko.

Varför inte titta på grundproblemet?

Trafiksäkerhet Långängsskolan

En grupp har bildats som heter 'Trafiksäkerhet Långängsskolan' på Facebook av vårdnadshavare och grannar.

På Skrivunder.com samlar de in namnunderskrifter, 'Säker skolväg vid Långängsskolan', och har 12 underskrifter i skrivande stund.

Källa: Mitt i