SL gör regelbundet förändringar i kollektivtrafiken. Besluten tas av tjänstemän och presenteras för politikerna i trafiknämnden.

Oppositionsrådet Jens Sjöström (S) är kritisk till att politiker inte kan ställas till svars för förändringarna.

– Vi är väldigt kritiska till hela tillvägagångssättet. Det är ju inget klubbande i nämnden, det är det illavarslande. Jag har krävt flera gånger att nämnden faktiskt ska fatta besluten om linjeförändringarna. I dag överlåter det moderatledda majoriteten makten till högste tjänsteman, säger han.

https://www.mitti.se/nyheter/bussforaren-76an-forsvinner-fran-soder/reptjh!hWesd9MzHlIeAAlX54xGNA/

Bussar dras in under tystnad

En uppmärksammad förändring är att 76:an mellan Norra Hammarbyhamnen och Ropsten slutar att trafikera Södermalm. Det protesteras även mot att 66:an dras om för att ta över delar av 76:ans rutt.

SL bekräftade förändringen först efter att kritiska busschaufförer hört av sig till Mitt i och den egna reseplaneraren uppdaterats inför öppningen av guldbron i Slussen. Förändringen redovisades inte i de dokument som presenterats för trafiknämndens politiker.

https://www.mitti.se/nyheter/omlaggning-av-linje-66-vacker-starkt-motstand/reptju!lX5Ljljh@Enl1G0iQvspw/

Boende i Hjorthagen har protesterat mot att man får längre restider och fler byten i och med att buss 55 försvinner från norra stan.

– Det finns inte ens ett skriftligt underlag på beslutet om buss 76. Det kan inte överlåtas till ledande tjänstemannen att fatta ett sådant beslut. Sedan är det är till oss folkvalda man hör av sig, inte minst i och med flera av linjeförändringarna som 53, 55 och 76:an till exempel. Många tror att det är vi som fattar de här besluten, och här tycker jag att det är nämnden som bör göra det, säger Jens Sjöström.

Är det rimligt att politiker går igenom varenda busslinje eller trafikförändring?

– Vi har väldigt många linjer och ännu fler hållplatser. Men jag tror att det skulle bli lättare för politiker att sätta sig in i beredningsprocessen om vi fick ta ställning och ansvar för de trafikförändringar som sker.

https://www.mitti.se/nyheter/76an-forsvinner-fick-ingen-hallplats-i-slussen/reptjl!G3BNbhTBjpnblQubpYLQzg/

M: "Förvaltningen har expertisen"

Moderaterna i Region Stockholm menar att politiker inte ska besluta om "varje förändring kopplat till hur trafiken ska planeras. Det är trots allt förvaltningen som har expertisen och kunskaperna över trafikala frågor, inte politiker". Via mejl hänvisar de i stället till SL:s presstjänst.

– Vi som tjänstemän på trafikförvaltningen kan inte uttala oss om det här. Man måste skilja på processen om trafikförändringar och de dagliga beslut som fattas av trafikledningarna. Vi tar ju fram en lista med förslag på trafikförändringar. Politiker i kommuner får ha synpunkter på förslagen, sedan tar tjänstemännen det vidare och fattar beslut. Om politiken vill ändra processen får de fatta beslut om det, säger presskommunikatör Claes Keisu.

https://www.mitti.se/nyheter/trafiknamnden-fick-inte-bestamma-om-forandringar-i-busstrafiken/lmsky!7461969/