Nyligen presenterade Skolverket statistik över alla landets nior och hur stor andel av dem som nådde mist godkänt betyg i samtliga ämnen.

Statistiken gäller för läsåret 2021/2022 och nedbrutet på kommunnivå visar den att Vaxholm ligger högt upp sett till hela landet (se faktaruta).

Av landets 290 kommunen placerar sig Vaxholm trea med 92,3 procent godkända elever.

– Vi är förstås väldigt stolta över dessa fina resultat och över våra duktiga elever. Eleverna och deras föräldrar gör ett jättebra jobb, säger Anders Roxström, chef för utbildningsförvaltningen i Vaxholm till kommunens hemsida.

Pojkarna bäst

Statistiken visar även att pojkarna i högre andel än flickorna når godkänt. Vaxholms siffror visar att 93,8 av pojkarna är godkända, det är högst andel i landet. Av flickorna når 90,9 procent godkänt i alla ämnen.

– Jag vill också passa på att berömma våra duktiga medarbetare som också har en stor del i de fina resultaten. Det är många, från förskolan och upp till nionde klass, som hjälps åt hela vägen för att barn och elever i Vaxholm ska få möjligheter att lyckas, säger han.

Även när det gäller meritvärde har Vaxholm höga siffror. Kommunens nior hade i genomsnitt 266,7 poäng. Det kan jämföras med snittet i hela landet som ligger på 229 poäng.

I Vaxholms enda skola med årskurs nio, Kronängsskolan, går 196 elever i nian, 99 flickor och 97 pojkar.