När det är varmt och torrt ute ökar vattenförbrukningen markant. Just nu är läget i dricksvattenproduktionen ansträngt. Samtidigt ser det varma vädret ut att hålla i sig även den närmaste tiden. Nu uppmanas Sollentunaborna och invånarna i 13 andra Norrortskommuner att undvika all onödig vattenförbrukning.

– Dricksvattnet är i första hand till för matlagning, dryck och hygien. Det är ett livsmedel och inte en obegränsad resurs. Det är alltid viktigt att använda vattnet klokt, men när läget är så här kritiskt måste vi alla tänka ännu mer på att spara på vatten, säger Åsa Snith, affärsområdeschef för Vatten och Avfall på Seom. 

Nära maxkapaciteten

Sollentunabornas dricksvatten produceras av Norrvattens vattenverk Görvälnverket. Även om tillgången på vatten i Mälaren är god kan vattenverket bara rena och producera en viss mängd dricksvatten.

Varma sommardagar när många fyller poolen, använder vattenspridare eller vattnar trädgården kan vattenförbrukningen öka med över 30 procent. Då hamnar vattenverket nära sin maxkapacitet.

– Om vattenverket inte hinner producera tillräckligt med vatten kan vissa hushåll få sämre tryck i ledningar, i och värsta fall uteblivet vatten. Det är förstås inte heller bra med små marginaler om det skulle inträffa en större vattenläcka, säger Åsa Snith.