Haga

De ursprungliga planerna för Västlänken har ruckats på ordentligt. De bekräftar Trafikverket i sin senast prognos.

Den sex kilometer långa järnvägstunneln under centrala Göteborg, kommer inte stå klar 2026 utan siktet är nu inställt på år 2030. Notan för bygget justerats från 20 miljarder kronor en trolig kostnad på 25,7 miljarder. 

– Vi har arbetat intensivt och fokuserat på analys och bedömningar för att kunna landa i en uppdaterad prognos. De risker som fallit ut och att nya kunskaper har tillkommit i takt med framdriften gör att Trafikverket idag bedömer att vi behöver planera för en senarelagd sluttid, konstaterar Bo Larsson, projektchef för Västlänken. 

Bakgrunden till den nya statusrapporten är bland annat hävningen av kontraktet med entreprenören i Västlänkens delprojekt Haga, uppger Trafikverket.  

Samtidigt konstateras att prognosen innebär ett antal kvalificerade antaganden kring osäkerheter och förutsättningar. Till exempel omvärldsfaktorer i form av ökade kostnader för material och arbete. Ytterligare osäkerheter är ännu ej upphandlade kontrakt och omstart av etapp Haga som ligger på kritisk linje.

Det råder även en oenighet med entreprenören i delprojekt Korsvägen om färdigställandedatum.