Det är tuffa tider för detaljhandeln och priserna påverkar stora som små verksamheter när vi befinner oss i den högsta inflationen på 30 år. Även second hand-butikerna märker av problemen i ekonomin.

– De generella omkostnaderna blir allt dyrare. Det märks varje gång jag öppnar en faktura, säger Thomas Fröberg, enhetschef på skyddsvärnet Spånga.

Trots läget hoppas butikerna kunna bevara omsättningen och öka kundkretsen.

Framtiden är ljus

Hos Skyddsvärnet Spånga har man i genomsnitt 300 besökare per dag. Även på Stockholms stadsmission är kundtrycket högt.

– Vi ligger fortfarande på samma försäljningsnivå som vi gjorde tidigare både i Bromma och Vällingby. Inflationen har gett hos högre omkostnader men inte påverkat vår försäljning negativt, säger Sonny Wall, verksamhetsområdeschef på Stockholm stadsmission.

Trots högre omkostnader anser han att framtiden är ljus för second hand-butiker.

– Konsumtionen lär säkert minska i takt med att folk får mindre i plånboken. Men det går inte att veta säkert. Att handla second hand är också en trend. Människors behov kommer kvarstå.

Thomas Fröberg håller med om att behovet av att handla till lägre pris är ständigt närvarande.

– Behovet av second hand-butiker kommer finnas kvar även efter inflationer och andra kriser.

Han tillägger att det finns tydliga exempel på när second hand överlevt andra verksamheter inom detaljhandeln.

– I England drabbades samhället av butiksdöd under pandemin, då var det second hand-butiker som blev mer centrala och tog över många lokaler. Dessa verksamheter behövs.

Flera olika motiv

Inom branschen ser man att trenden styrs av olika motiv. Enligt Thomas Fröberg handlar konsumenterna begagnat av miljömedvetenhet eller ekonomisk vinning.

– De som dras till den här typen av butiker gör det för att man tänker på miljön och omvärlden eller för att handla fina saker till en billigare kostnad. Motiven är oftast av ideologisk eller ekonomisk karaktär, förklarar han.

Då omsättningen och kundkretsen fortsatt är densamma hos skyddsvärnet Spånga och Stockholms Stadsmission tyder inget på att trenden att handla begagnat påverkas av inflationen.

– Efterfrågan fortsätter att öka och fler förstår fördelen med att handla på second hand. Framtiden ser ljus ut trots inflationen, säger Sonny.