Om ett par år ska en dubbelriktad cykelbana finnas längs Västberga allé. Foto: Mostphotos

Västberga allé får en cykelbana

Det ska bli säkrare att cykla längs Västberga allé. 2023 ska en dubbelriktad cykelbana bli klar, till en kostnad av 70 miljoner kronor.

  • Publicerad 06:20, 13 sep 2021

I dag kör cyklisterna längs Västberga allé på bilvägen eller på ett smalt cykelfält intill. Det är inte optimalt eftersom vägen är en länk mellan Huddingevägen och E4/E20 och har mycket tung och hård trafik.

Men nu är en förändring på väg. En dubbelriktad cykelbana ska byggas längs Västberga allé och kopplas samman med befintliga cykelbanor i båda ändarna. Syftet är att skapa ett sammanhållet pendlingsstråk för cyklister från Älvsjö och in till stan och från Älvsjö till Östberga.

Fler ska välja cykel

Projektet är en del av Stockholms stads arbete för att få fler att välja cykel framför bil. Ett nät av trafiksäkra cykelbanor ska göra cyklingen tryggare och mer attraktiv.

Bygget längs Västberga allé startar våren 2022 och beräknas vara klart hösten 2023. Då ska en 3,2 meter bred cykelbana finnas längs den 1,5 kilometer långa sträckan, liksom en 2 meter bred gångbana. Dessutom blir det en 0,3 meter bred skiljelinje mellan bilvägen och cykelbanan.

Utrymmet tas från både körbana, gångbana, parkmark och parkeringsyta. I dag är kilkörfälten 4–6 meter breda, i framtiden får de en bredd på 3,25–4,2 meter.

Delad kostnad

Staten och Stockholms stad delar på kostnaden för projektet, som går på 70 miljoner kronor. Trafikverket står för 40 miljoner och staden för 30 miljoner.

Här ska cykelbanan löpa

Sträckning: Västberga allé får en dubbelriktad cykelbana. Den ska börja strax söder om Västberga gårdsväg och fortsätta till Södertäljevägen/Årstabergsvägen.

Sidbyte: Söder om Västberga gårdsväg placeras cykelbanan på östra sidan om gatan. Norr om Västberga gårdsväg placeras cykelbanan på västra sidan.