Möte i Granakurvan. Foto: Arkivbild Mitt i.

Väsbyvägen ska inte dras över åkrarna

Det blir ingen ny dragning av Väsbyvägen mellan Erikslund och Gullbron. Länsstyrelsen säger nej eftersom ingreppet i det gamla kulturlandskapet blir för stort. – Som en tidig julklapp, säger Leif Nyberg på Grana gård.

  • Publicerad 10:28, 20 dec 2020

För många är det här inte ett jättebra förslag.

Han är en av tre markägare som skulle ha drabbats om Trafikverkets förslag hade gått igenom. Nu kan han, efter åtta år, dra en lättnadens suck.

Sedan 2012 har Trafikverket jobbat med att försöka göra något åt den olycksdrabbade Väsbyvägen och framför allt de tvära kurvorna vid Grana. Tre förslag togs fram och flera samråd ordnades med berörda markägare.

Reaktionerna blev starka. För flera av lantbrukarna skulle en omdragning vägen mellan Erikslund och Gullbron innebär att den gick gå rakt över deras mark. Samrådet resulterade 2016 i 140 synpunkter från protesterande Vallentunabor.

Men Trafikverkets arbete har tuffat på och för sex veckor sedan skickades ett förslag ut, där myndigheten själva noga gick igenom vilka konsekvenser som det skulle få. Bland annat gjordes en så kallad kulturarvsanalys av hur vägdragningen skulle påverka landskapet.

Nu har länsstyrelsen i Stockholm kommit med sitt svar, där de konstaterar att ingreppen blir för stora. Gamla slingrande vägar med ålderdomlig karaktär, det öppna jordbrukslandskapet och fornlämningar skulle förstöras eller bli otydligare. Därför är sträckningen mellan Erikslund och Gullbron inte "genomförbar ur kulturmiljösynpunkt".

Nu måste Trafikverket tänka om.

– För många är det här inte ett jättebra förslag. Då var det bra att vi fick yttrandet innan vi gick ut på samråd, säger Fredrik Emmot, projektledare på Trafikverket.

Leif Nyberg blev uppringd av Trafikverket kort efter att yttrandet kommit in.

– De sa att det var sannolikt inte aktuellt att dra vägen över åkrarna. Det blev ju som en tidig julklapp, säger han.

På Trafikverket måste de nu ta ställning till hur de ska gå vidare.

– Behovet att förbättra trafiksäkerheten och framkomligheten på vägen kvarstår, men det kommer inte vara möjligt att dra vägen i en ny sträckning. Det skulle därför kunna bli aktuellt att se över vad som kan göras på den befintliga vägen, säger Anna Blomstedt på planeringsavdelningen.