Terrorhotnivån i Sverige höjdes förra veckan från 3 till 4 på en 5-gradig skala.

– Bedömningen som ligger till grund för beslutet är att Säpo kan konstatera att vi befinner oss i ett försämrat säkerhetsläge avseende attentatshot mot Sverige, och att det kommer bestå under en längre tid, sa Säpochef Charlotte von Essen på pressträffen.

Säkerhetschefen i Upplands Väsby kommun, Mats Johansson, berättar att han efter beskedet har pratat med kommunpolisen.

Under torsdagen deltog han dessutom i en samordningskonferens med polisen, länsstyrelsen och andra myndigheter.

Några konkreta hot mot Upplands Väsby förekommer inte, enligt Mats Johansson.

Finns det någon plats i Väsby man bör undvika – som exempelvis Väsby Centrum?

– Absolut inte. Vi ska leva som vanligt och följa officiell information från myndigheter. Vi ska vara beredda, men inte rädda.

– Syftet med terror är att sprida skräck och osäkerhet. Terrorister är oftast ute efter större publika mål, men enligt polisen är höjningen av terrorhotnivån inte föranledd av något konkret hot mot plats, person eller företeelse, säger Mats Johansson.

Han pekar på att det i nuläget är oerhört viktigt att inte sprida rädsla.

– Det är viktigt att ta höjd för desinformation, just nu sprids många falska rykten på sociala medier. Bli inte medspridare av dessa rykten.

Han hänvisar till information på myndigheten för samhällsskydd och beredskaps hemsida.

– Det här är ett beslut som fattats på nationell myndighetsnivå och kommunen samverkar med berörda myndigheter, organisationer och företag.