Just nu gör Upplands Väsby kommun förändringar inom äldreomsorgen. Moderaterna, Sverigedemokraterna och Kristdemokraterna vill att kommunen passar på att ta med språkkrav i svenska som en del i både upphandlingsunderlag för hemtjänstföretag och för de anställda på särskilda boenden.

I en motion till kommunfullmäktige föreslår partierna att social- och omsorgskontoret ska få i uppdrag att utreda hur språktestet ska gå till.

– Liknande förslag har införts i Sigtuna kommun. Där ingår ett språktest som moment och görs på arbetstid. För de medarbetare som har behov av mer stöd i det svenska språket skapas en handlingsplan, säger Samuel Stephan (SD).

Ska omfatta alla medarbetare

Moderaterna vill att testet i Väsby ska omfatta alla medarbetare, alltså även de som har svenska som modersmål.

I motionen skriver de att "Väsbybor som har behov av omsorg ska kunna vara trygga med att den som vårdar kan göra sig förstådd, förstå och journalföra på ett förtroendeingivande och vårdsäkert sätt."

– Målet är att undersköterskor ska ha minikrav på svenska motsvarande årskurs 9 och legitimerad personal ska ha kunskaper som motsvarar gymnasienivå, säger Maria Fälth (KD).

"Jobbar redan med frågan"

Enligt kommunstyrelsens ordförande Mathias Bohman (S) jobbar dock redan kommunen och mittenstyret med den här frågan.

– Att vi människor förstår varandra är viktigt för att vi ska fungera ihop i samhället och på jobbet. Det är därför som kommunen redan i dag testar språkkunskaper när vi rekryterar.

Enligt Mathias Bohman lyfts möjligheten till språkundervisning på arbetstid, för att stärka svenska språket för personalen i omsorgen, även fram i Mittenstyrets politiska plattform.

I juni tog kommunfullmäktige beslut om att överlämna motionen för beredning till kommunstyrelsen.