Fredagen den 10 mars är sista dagen om du vill besöka en gynekolog i Upplands Väsby. Efter det måste kvinnorna i Upplands Väsby åka till Sollentuna, Vallentuna eller Sigtuna, där närmaste gynekologmottagning ligger, för vård.

Anledningen är att den privata vårdgivaren, Capio, inte anser sig kunna fortsätta bedriva gynvård i Upplands Väsby på grund av svårigheter att rekrytera personal, dålig lönsamhet och bristande patientunderlag.

Detta är något som får Talla Alkurdi (S), hälso- och sjukvårdsregionråd, att gå i taket.

– Det är för jäkligt just nu hur vi bedriver gynvård i vårt län. Nu är det marknaden som styr var gynvården ska ligga och vi har inga verktyg att påverka det.

Marknadsstyrningen inom vården har gått för långt, anser regionrådet Talla Alkurdi (S).

Marknadsstyrningen inom vården har gått för långt, anser regionrådet Talla Alkurdi (S).

Ingrid Johansson

Regionen kan i nuläget inte säga till en vårdgivare att fortsätta ge vård om de själva uppger att de av olika anledningar inte klarar uppdraget.

 – Ett vårdval innebär att regionen har lagt ut vården i privat regi. Det har vi ärvt av Moderaterna och är något vi vill ändra på. För gynvården innebär det att regionens egen regi är kraftigt begränsad, därför har vi inte heller förutsättningar att ta över mottagningen, säger Talla Alkurdi.

Charlotte Broberg, Moderaternas gruppledare i hälso- och sjukvårdsnämnden, kallar påståendet om att nedläggningen skulle vara det tidigare styrets fel ”absurt”.

Charlotte Broberg, Moderaternas gruppledare i hälso- och sjukvårdsnämnden.

Charlotte Broberg, Moderaternas gruppledare i hälso- och sjukvårdsnämnden.

Region Stockholm

– Snarare handlar det om de signaler det nya vänsterstyret sänder ut. Man är tydlig med att man inte gillar det här med vårdval och att man vill avskaffa det. Det i sin tur ger en osäkerhet hos vårdgivarna inför framtiden, och då väljer kanske vissa hellre att lägga ner i förtid, säger hon.

Flera kommuner utan

Det saknas gynmottagningar även i bland annat Haninge, Tyresö och Järfälla. Nynäshamn har en mottagning – men den har bara öppet en dag i veckan.

– Många gynmottagningar har etablerats i Stockholms innerstad, vilket gjort att de utanför haft svårt att rekrytera, säger Talla Arkurdi.

Regionens mittenstyre (S, C och MP med stöd av V) har nu gett hälso- och sjukvårdsförvaltningen i uppdrag att ta fram en omställningsplan för vårdvalen – vilken typ av vård och vårdval som kan tas tillbaka i egen regi.