Mattias hänger på Vasalundshallen flera gånger i veckan.

Det är något annat än på gymkedjorna, här finns en gemenskap, berättar han.

– Fin stämning, mycket snack i bastun. Många äldre har tränat här i 60 år. Min mamma som är 80 år går hit. Hon skulle aldrig gå till Sats, inte jag heller, säger han.

Men den siste maj är eran över, har Befair som driver verksamheten gett besked om.

– Först stängde badet, nu gymmet. En dubbel negativ effekt för oss Vasalundshallsmedlemmar, konstaterar Mattias.

100 miljoner avsätts

Han säger att han är positiv till att hallen rustas upp. Politikerna har lovat en 100-miljonersinvestering och 3 000 kvadratmeter träningsyta åt stadens föreningar.

Men nu ställs ju grupper mot varandra, menar han.

– En 80-åring sa i bastun att det här är det politiska beslut alla kategorier som påverkar honom mest. Kommunen borde se att gym, gruppträning och bastu kan vara en naturlig del av en multihall också.

På Befair bekräftar Tomas Sjöström, verksamhetschef, läget.

– Vi har avtal med Solna stad som löper ut i december. Nu väljer vi att kliva av tåget lite tidigare. Det handlar ju om att kommunen har planer för en multihall, utan att vara så tydliga i vad det mynnar ut i. Det blir en svår situation med de premisserna. Men det klart det är trist att avveckla något som för många blivit ett andra hem. Vi får agera halvpsykologer nu. 

Hade ni velat vara kvar?

– Det är en hypotetisk fråga. Vi vet ju inte med vilka förutsättningar det skulle vara. Sen hade man ändå varit svårt när de börjar riva och borra och bygga.

De med gymkort som löper efter siste maj kompenseras.

Oklart om lokaler

Sandra Lindström (V), ordförande för kultur- och fritidsnämnden, säger att det ännu inte finns något beslut om vad multihallen ska inhysa.

– Inte utöver att det ska bli idrottslokaler för föreningslivet.

Just nu pågår projektering, teknisk analys och dialog med föreningar.

Har gym och bastu en plats i multihallen?

– Vi vet att öreningarna också har behov av gymyta. Men om det är ett publikt gym för allmänheten är inte bestämt. Jag vet att det här gymmet har varit speciellt för många, men Befair väljer själva att avsluta på förhand. Det finns såklart andra gym att gå till, för alla åldersklasser.

Mattias Lindström är tveksam. Det sociala på Vasalundshallen är liksom halva grejen.

– Nu blir det väl väl Netflix istället för gruppträning och gym, säger han.