Vasalundsbadet stänger och efter sommaren ersätts bassängerna av den nya simhallen som nu färdigställs.

Det vill stadshusets blågröna majoritet tajma med en rejäl ombyggnad av hela Vasalundshallen.

Dels genom att omvandla simhallen till idrottsplaner, dels genom att bygga om befintliga sportytor.

Det ska resultera i 1 600 nya kvadratmeter att använda för Solnas föreningar.

Sporter som volleyboll och basket får hålla till i gamla simhallen är det tänkt. Andra delen anpassas för mindre ytkrävande idrotter, som dans och kampsport.

– Det blir en fördubbling av de idrottslokaler som finns där idag, säger kommunstyrelsens ordförande Pehr Granfalk (M).

Kan byggstarta nästa år

Ombyggnaden av Vasalundshallen med arbetsnamnet Idrottens hus, beslutades om i måndags. Notan: 100 miljoner kronor.

– Det är en väl använd peng som man får ut mycket idrott av jämfört med att bygga nytt. Det är också smart att göra något av en gammal hall och en plats som är välkänd för idrott, säger Pehr Granfalk.

Målet är att byggstarta 2023.

I idrottspaketet ingår även investeringar på Skytteholms IP och Solnahallen för cirka 50 miljoner kronor.

– På Skytteholms IP har vi identifierat en rad saker vi behöver komma till rätta med, som läktarytor, pressrum och toaletter. Vi ska så snart som möjligt sitta ned med idrottslivet för att höra vad de tycker bör prioriteras, säger kultur- och fritidskommunalrådet Peter Edholm (L).

I Solnahallen väntar åtgärder som nya golv, belysning och modernare läktare.

"Sedvanligt underhåll"

Oambitiöst, anser Socialdemokraterna som för ett par veckor sedan föreslog att låta göra Skytteholms IP till en ny hemvist för AIK med fler fotbollsplaner och läktare.

– Idrottsföreningarna vill ha mer plats att träna på, nu får de en toalettupprustning. Som jag ser det är det ingen satsning utan sedvanligt underhåll, säger oppositionsrådet Sara Kukka-Salam.

Gällande Vasalundshallen är hon däremot nöjd.

– Vi gick ut redan 2017 med att bygga om och etablera en idrottshall i Vasalundshallen. Vi välkomnar att styret nu vill genomföra ett socialdemokratiskt förslag och tolkar det som att de har brist på idéer efter en lång tid vid makten, säger Sara Kukka-Salam.

– Jag vet inte vem som var först, jag har själv velat bevara Vasalundshallen för idrottsändamål. Men jag gissar att vi är rätt överens om att det här ska göras, svarar Peter Edholm.