458 värnpliktiga skickades hem från Ledningsregementet under måndagseftermiddagen.

Det efter att det i en enkät framkommit (som även DN rapporterat om) att det finns problem med tystnadskultur och upprepade olämpliga beteenden på grundutbildningen i Enköping.

– Vi fick resultatet av den här enkäten för en vecka sedan ungefär, och det vi såg där, trots att vi jobbat hårt mot olämpligt beteende, att det fortfarande finns värnpliktiga som upplever det, säger Therese Timpson, på kommunikationsavdelningen på Ledningsregementet.

Enligt Försvarsmakten har man skickat hem de värnpliktiga på en tidigarelagd julledighet för att komma tillrätta med problemen på grundutbildningen.

– Vi behöver frigöra tid för de anställda som jobbar med grundutbildningen till att diskutera och reflektera kring det här, så därför har vi skickat hem de värnpliktiga tre dagar tidigare än vad som var tänkt, säger Therese Timpson.

Varje år genomför Försvarmakten en grundutbildningsenkät. Där får de värnpliktiga svara på frågor om hur de upplever sin värnpliktsutbildning.

– Vi har identifierat att det finns vissa beteenden inom grundutbildningen som varit problematiska, säger Therese Timpson vid Ledningsregementet.

I enkäten får grundutbildningen kritik för att man ökar belastningen för snabbt efter att de värnpliktiga ryckt in, vilket gjort att värnpliktiga skadat sig. Man har också upplevt att man har för kort tid på sig att äta och att man får sova för lite och inte har tid att gå på toaletten.

– Vi inser att trots att vi har agerat mot det här under tidigare utbildningsår så förekommer det fortfarande. Och därför har vi bestämt oss för att sätta alla i ett rum och diskutera igenom det här, berättar Timpson.

Har det hänt tidigare att man skickat hem värnpliktiga av liknande anledningar tidigare?

– Nej, jag har aldrig varit med om det i alla fall. Vi gör det här för att, när de kommer tillbaka efter julledigheten, så ska vi kunna erbjuda en bättre utbildning.

Det är personal på Ledningsregementet som har kontakt med de värnpliktiga som sedan igår snabbutbildas. Men efter nyår kommer samtliga anställda på regementet i Enköping att gå samma utbildning. Man misstänker att problemen inte bara är isolerade till grundutbildningen.

– Där ska vi prata om ledarskap, tystnadskultur och olämpligt beteende. Vi vill komma åt det här problemet ur ett strukturellt perspektiv, säger Therese Timpson.