Förra veckan debatterades Nytorps gärde-planen av politikerna i kommunfullmäktige. Ulf Walther (S) menade att ärendet fått en lite "osexig rubrik". Det kan mycket väl vara så att den milslånga rubriken som inleds med "Markanvisning för parkeringsgarage till Stockholm Stads Parkering AB..." inte är lika säljig som ett raffset i juletid.

Men flera politiker ville trots det gå upp i talarstolen. Och nästan alla var för Nytorps gärde-planerna.

– Det är 650 bostäder för stockholmarna som ligger i plan, sa Ulf Walter som skyndsamt påpekade att bygget sker "i valda delar av gärdet" och på behovet av bostäder.

Liberalen André Nilsson som bor nära gärdet stöttade planerna i talarstolen. Han menar också att den nya bebyggelsen och mer ljus kommer öka tryggheten här efter mörkrets inbrott.

Liberalen André Nilsson som bor nära gärdet stöttade planerna i talarstolen. Han menar också att den nya bebyggelsen och mer ljus kommer öka tryggheten här efter mörkrets inbrott.

Ola Hedin

Bygget kommer att ta fem av gärdets 22 hektar i anspråk. Men protestlistan startad av folk i Facebookgruppen "Skydda Nytorps gärde" är lång.

SD ensamt emot

I gruppen pekar flera på gärdets värde både naturmässigt och för rekreation. Flera menar också att marken, gammal sjöbotten, är olämplig att bygga på och att risken för översvämningar här vid skyfall ökar när naturmark hårdgörs. Staden planerar för åtgärder som ska motverka översvämningar vid skyfall. Bland annat uppsamlingsplatser för vattnet. Det verkar dock inte övertyga av inläggen i Facebookgruppen att döma.

Den enda som gav planen mothugg var Gabriel Kroon (SD) som tog fasta på protestlistan med tusentals namn och lade till att 650 bostäder här har marginell betydelse för att lösa bostadsbristen.

– De vill inte att vi ska exploatera deras värdefulla grönområden, replikerade Kroon.

Trots att SD stod ensamt i att motsätta sig planerna var inte allt frid och fröjd mellan det rödgröna och borgerliga blocket. Ekonomin för Nytorps gärde-projektet ser i dag betydligt sämre ut än från början.

Inte bara väntas staden få lägre intäkter efter att en byggherre för flera år sedan drog sig ur. Utredningskostnaderna har också dragit iväg. Bland annat till följd av skyfallsutredningar och omarbetning av den planerade bebyggelsen, bland annat efter kritik från grannar och remissinstanser. Därför beslutade fullmäktige om att utöka utredningsbudgeten från 23 miljoner kronor till 46 miljoner.

Ett parktorg kommer ska anläggas om planen blir verklighet.

Ett parktorg kommer ska anläggas om planen blir verklighet.

Landskapslaget

Borgarna varnar för förlust

Men nu varnar borgarna för att Nytorps gärde i slutändan riskerar att bli en förlustaffär för staden. Därför vill man i början av nästa år ha en lägesredovisning av exploateringsnämnden.

Den idén föll dock inte i god jord hos den styrande rödgröna majoriteten. Ulf Walther (S) sade att det nu är viktigt att noggrant följa ekonomin.

– Men exakt hur exploateringsnämnden följer upp detta ska inte kommunfullmäktige detaljstyra, sade han.