Önskemålet om att Stockkholm vatten och avfall (SVOA) gör en öppning eller bro över den instängslade cykelvägen där lastbilar kör lyftes av åhörare på lokalpolitikernas nämndmöte i slutet av januari.

– Det springer rådvilla djur fram och tillbaka som hamnat innanför stängslet, sa Hammarbyhöjdenbon Birgitta Palmertz då.

Även svårigheterna att ta sig ut i skogsområdet som hamnat bakom stängsel lyftes. I dag krävs en strapatsig omväg från Hammarbyhöjden.

– Folk kommer till mig och säger "vad ska jag säga till min femåring" som är jätteledsen. Inte heller pensionärer tar sig in, sa en annan åhörare.

Föreningen: Grodor dör ut

Cecilia Obermüller (MP), ordförande i stadsdelsnämnden, lovade att kontakta SVOA:s styrelseordförande Maria Antonsson (MP).

–  Det borde gå att ordna en trafikreglering med rödljus vid stängslet. Åtminstone måste man kunna göra en öppning nattetid när det inte är trafik på byggvägen, säger hon till Mitt i nu.

Sedan mötet har frågan återigen lyfts, bland annat genom föreningen Rädda Hammarbyskogen som varnar för groddöd och vill se en ekodukt, alltså en övergång för djur, och groddjurspassager. Enligt föreningen behövs det omedelbart för de groddjur som enligt föreningen snart vaknar från vintervila i närheten av Per Lindeströms väg.

– De behöver komma över vägen för att nå lekvatten, säger föreningens ordförande Gudrun Sandgren.

Föreningens önskan om passage fick dock avslag i början av mars. Länsstyrelsen lutar sig i beslutet mot mark- och miljödomstolens miljötillstånd för byggprojektet där det står att passage för grodor inte är nödvändig i den sträckning som byggvägen nu dragits. De groddjur som observerats i närheten av Per Lindeströms väg åtnjuter inte samma skydd som andra mer sällsynta groddjur i skogen.

– Man hänvisar till varandra i stället för till reella argument, menar Gudrun Sandgren.

Arten som heter vanlig groda leker i vatten intill byggväggen. Här har också observerats vanlig padda och mindre vattensalamander.

Arten som heter vanlig groda leker i vatten intill byggväggen. Här har också observerats vanlig padda och mindre vattensalamander.

Wikimedia commons

SVOA lovar inget

När Mitt i talar med SVOA:s projektledare Tomas Hård säger han att företaget uppfyller kraven i tillståndet. Däremot berättar Hård att han inte känner till önskemålen om passage för människor och djur som lyftes på stadsdelsnämnden i januari. En öppning med trafikljus är inte aktuellt.

– Jag utför de uppdrag jag har efter det ramverk som satts upp. Människor och djur kan fortfarande ta sig runt. Det går inte att göra sådana här projekt utan att det får en påverkan, säger han.

Han delar samtidigt ut en känga.

– Det finns de som saboterar genom att riva ned stängsel. Det händer hela tiden och då kan det komma in djur på byggvägen som vi får mota ut, säger han.