Barnfamiljer som kommit som flyktingar till Värmdö ska kunna bo upp till fyra år i de tillfälliga bostäderna som kommunen ordnat. Det beslutade kommunen nyligen.

Grundregeln är att hyresavtalen gäller i två år, eller max tre år för att avsluta sitt etableringsprogram.

Nu ska en individuell bedömning kunna göras för familjer så att de kan bo kvar ett år till. Samtidigt ställs krav på att de försöker ordna ett eget bostadskontrakt. 

– Vi hjälper dem bland annat genom att visa vilka köer de kan stå i och vilka värdar de kan kontakta. I vissa familjer har de jobb men har inte lyckats hitta en egen bostad, säger Miranda Ahlers C), ordförande i gymnasie- vuxenutbildnings- och arbetslivsnämnden i Värmdö.

Miranda Ahlers (c).

Miranda Ahlers (c).

pressbild Värmdö kommun

Tio familjer riskerar att bli hemlösa

Det här är möjligt på grund av ett lågt flyktingmottagande just nu och att det finns så kallade genomgångsbostäder så att det räcker, enligt kommunen.

– Alternativet är att kommunen måste ordna akutboende, som vandrarhem eller lägenheter, åt dem och det är ett dyrare och sämre alternativ, säger Miranda Ahlers.

Idag är cirka 10 familjer i Värmdö i en situation där de egentligen måste flytta ut, men inte kommer kunna hitta ett nytt boende. Det är ensamstående med flera barn och stora familjer på upp till tio personer.  

Bostäderna för nyanlända flyktingar i Torsby på Värmdölandet byggdes 2016.

Bostäderna för nyanlända flyktingar i Torsby på Värmdölandet byggdes 2016.

Eva Tonström

Att låta barnen bo kvar ytterligare ett år kan bidra till bättre möjligheter med skolgång, hälsa och fritid, enligt kommunen, vilket kan påverka deras livschanser.

Ska ha plats för 37 nya flyktingar 2024

Nämnden har lämnat tillbaka flera flyktinglägenheter till kommunstyrelsen för att de inte behövs just nu, och planerna på att bygga fler bostäder för flyktingar i Kolvik har lagts på is av samma skäl, enligt Miranda Ahlers.

Under 2024 förväntas kommunen ta emot 21 nya flyktingar som anvisats till Värmdö och 16 flyktingar genom massflyktsdirektivet från Ukraina.

Det är en fördubbling jämfört med året innan, men jämfört med 2020-2022 är det en drastisk minskning, enligt Miranda Ahlers.     

Flyktingbostäder för åtta familjer flyttas till Kolvik

Två bostadslängor med totalt åtta lägenheter för flyktingfamiljer planeras att byggas i Kolvik.

Men ingen ska flytta in, bostäderna kommer att stå tomma.

Kommunen vill bygga flyktingbostäder på en tomt i villaområdet Kolvik i Hemmesta. Adressen är Sveavägen 1–5, precis i hörnet mot gång- och cykelvägen mot Fruvik.

Det rör sig om två bostadsmoduler för åtta familjer som i dag står på en annan av kommunens fastigheter på Trallbanevägen, där det tillfälliga bygglovet har löpt ut. De flyttas alltså därifrån till Kolvik.

Flyktingbostäder står tomma

Men ingen kommer att bo i husen, åtminstone inte till en början. Flera av kommunens flyktingbostäder står tomma eftersom det i nuläget inte finns något behov av dem, enligt Cecilia Lejon, kommundirektör i Värmdö.

– Men de kommer att behövas framöver. Kommunen behöver ha en beredskap att ta emot människor på flykt, särskilt med det omvärldsläge som råder nu, säger hon och tillägger:

– Att vi har valt att söka bygglov som flyktingbostäder hänger samman med att den kategorin bostäder väger tyngre än en allmän kategori vid en eventuell överklagan. 

På den här tomten i Kolvik kommer de tillfälliga flyktingbostäderna att ställas upp.

På den här tomten i Kolvik kommer de tillfälliga flyktingbostäderna att ställas upp.

Eva Tonström

Tillfälligt bygglov i fem år

Husen är 178 kvadratmeter stora vardera och rymmer tillsammans åtta lägenheter. Byggnaderna ställs mittemot varandra med en mindre gård emellan. Det löses med ett tillfälligt bygglov på fem år. Hela tomten är 5 200 kvadratmeter stor.

De närmaste grannarna i Kolvik har fått yttra sig och många är kritiska: ”Det är inte vettigt att bygga så många bostäder i ett redan tättbebyggt område, det finns redan flyktingbostäder i Hemmesta och Torsby – sprid ut boendena mer i kommunen istället, bostäderna passar inte in i området och kommer att störa lugnet” är några av synpunkterna.

Bygglovet beviljades i början av april. Bygg- miljö- och hälsoskyddsnämnden tycker att läget för flyktingbostäder är bra eftersom det är nära till bussar, skola och centrum.

M kritiska

Moderaterna yrkade avslag med motiveringen att platsen inte är lämplig för ett flyktingboende.

Dagverksamheten för vuxna med psykisk ohälsa och funktionsnedsättningar, Skärgårdskraft, som ligger där idag påverkas inte av de nya bostäderna, enligt Cecilia Lejon.

Flyktingbostäder i Värmdö

För Värmdöbor anvisade av Migrationsverket med uppehållstillstånd finns:

30 mindre modulhus (2 rok) varav 10 är lediga.

5 modulhus (4 rok).

16 lägenheter (1 rok) varav 2 är lediga.

6 lägenheter (1–3 rok).

För personer som vistas i Värmdö enligt massflyktsdirektivet (ukrainare) finns:

4 hus och ett korridorsboende, varav 4 rum är lediga.

Värmdö har i nuläget inte blivit anvisade några nya ukrainska medborgare för 2023 och ingen ny kvot av asylsökande från Migrationsverket.

Källa: Värmdö kommun