Kommunen vill bygga flyktingbostäder på en tomt i villaområdet Kolvik i Hemmesta. Adressen är Sveavägen 1–5, precis i hörnet mot gång- och cykelvägen mot Fruvik.

Det rör sig om två bostadsmoduler för åtta familjer som i dag står på en annan av kommunens fastigheter på Trallbanevägen, där det tillfälliga bygglovet har löpt ut. De flyttas alltså därifrån till Kolvik.

Flyktingbostäder står tomma

Men ingen kommer att bo i husen, åtminstone inte till en början. Flera av kommunens flyktingbostäder står tomma eftersom det i nuläget inte finns något behov av dem, enligt Cecilia Lejon, kommundirektör i Värmdö.

– Men de kommer att behövas framöver. Kommunen behöver ha en beredskap att ta emot människor på flykt, särskilt med det omvärldsläge som råder nu, säger hon och tillägger:

– Att vi har valt att söka bygglov som flyktingbostäder hänger samman med att den kategorin bostäder väger tyngre än en allmän kategori vid en eventuell överklagan. 

På den här tomten i Kolvik kommer de tillfälliga flyktingbostäderna att ställas upp.

På den här tomten i Kolvik kommer de tillfälliga flyktingbostäderna att ställas upp.

Eva Tonström

Tillfälligt bygglov i fem år

Husen är 178 kvadratmeter stora vardera och rymmer tillsammans åtta lägenheter. Byggnaderna ställs mittemot varandra med en mindre gård emellan. Det löses med ett tillfälligt bygglov på fem år. Hela tomten är 5 200 kvadratmeter stor.

De närmaste grannarna i Kolvik har fått yttra sig och många är kritiska: ”Det är inte vettigt att bygga så många bostäder i ett redan tättbebyggt område, det finns redan flyktingbostäder i Hemmesta och Torsby – sprid ut boendena mer i kommunen istället, bostäderna passar inte in i området och kommer att störa lugnet” är några av synpunkterna.

Bygglovet beviljades i början av april. Bygg- miljö- och hälsoskyddsnämnden tycker att läget för flyktingbostäder är bra eftersom det är nära till bussar, skola och centrum.

M kritiska

Moderaterna yrkade avslag med motiveringen att platsen inte är lämplig för ett flyktingboende.

Dagverksamheten för vuxna med psykisk ohälsa och funktionsnedsättningar, Skärgårdskraft, som ligger där idag påverkas inte av de nya bostäderna, enligt Cecilia Lejon.