Puckelpistklubben Värmdö Freestyle MT har fått drygt 2,6 miljoner kronor från Arvsfonden för att kunna bygga en ny aktivitetsanläggning på norra Värmdö. 

Det handlar om en anläggning utomhus där barn och ungdomar kan träna hopp på skidor i en varierande miljö. Anläggningen kommer att kunna användas året runt och förutom hoppbacke är tanken att bygga upp parkourbana, klättervägg och marknedsänkta trampoliner för allsidig träning.

Idén till anläggningen har tagits fram ihop med barn och ungdomar i föreningen och med Lillsveds folkhögskola, och andra idrotts- och friluftsorganisationer. Anläggningen kommer att användas både spontant och för organiserad träning.

– Att vi har fått ja på ansökan betyder mycket både för våra åkare men också för hela puckelsportens tillväxt. Det ger fantastiska möjligheter att utöva sporten för alla utvecklingsnivåer och harmonierar med vår vision att skapa världens bästa utvecklingsmiljö för våra åkare! säger Robert Hansson, tränare och medgrundare till Värmdö Freestyle MT.

För att anläggningen ska bli verklighet behöver de ett ja även från Riksidrottsförbundet-SISU, där de också sökt pengar. Först då kan de gå ut med hur anläggningen är tänkt att se ut och exakt var de vill att den ska ligga.

https://www.mitti.se/nyheter/har-tranar-landets-nya-talanger-i-puckelpist/republ!oMxRa2z3k52GspH@eNgARg/