Bygget av en bastu, värmestuga och omklädningsrum är i gång på allvar vid Flatens strandbad och enligt Flatens bastuförening som ska sköta driften är målet öppning i mars.

– Det känns jättekul, säger Ernesto Garcia, ordförande i bastuns föreningsstyrelse.

Framöver ska föreningen bestämma formerna för driften, vilket i grova drag handlar det om två olika alternativ.

Det ena går ut på att alla medlemmar är aktiva med att hjälpa till, och att hyra och el finansieras av inträden till bastun, som har generösa öppettider för allmänheten.

Vid det andra betalar medlemmarna en årsavgift, färre är aktiva i driften, samtidigt som öppettiderna för allmänheten är mer begränsade.