Fyndjakten på köp- och säljsajter kan ge bitter eftersmak.

Vid köp mellan privatpersoner gäller inte konsumentlagstiftningen som när man köper från företag.

Det betyder att skyddet är sämre. Exempelvis gäller inte ångerrätt, bytesrätt eller öppet köp.

I stället träder köplagen i kraft.

– Enligt köplagen har köparen undersökningsplikt. Därför är det bra om man har möjlighet att se varan innan man köper. Annars kan man be om bilder, filmklipp och information om varan, säger Hanna Bornstedt, vägledare på Konsumentverket.

– Det är också viktigt att titta på priset. Är det väldigt lågt kan det vara en varningssignal.

Garanti saknas

Skulle varan man fått hem vara trasig, och det inte framgått i säljarens beskrivning, har köparen rätt att klaga.

– Då tar man kontakt med säljaren och berättar varför man vill reklamera. Helst skriftligt, ifall det skulle behövas bevis i en tvist.

Men även om man önskar prisavdrag eller att köpet hävs, saknas garantier.

– Det är ändå så att man måste komma överens med säljaren. Går inte det så kan det behöva prövas i tingsrätt. Det blir ofta ett dilemma. Har man köpt något som inte kostar så mycket kanske man inte vill ta det till en domstol.

Konsumentverket vägleder inte i enskilda privatköp då konsumentlagstiftningen inte gäller. Allmänna reklamationsnämnden prövar inte heller denna typ av tvister. Men vissa kommuner har rådgivning dit man kan vända sig.