Detta har skett vid flera tillfällen enligt den skriftliga varning som vårdgivaren fått.

Det framgår också i varningen att vårdgivaren inte haft något ärende hos vårdtagaren vid de tillfällen hen har ertappats i soffan.

Vid upprepade brott mot anställningsavtalet riskerar arbetstagaren, vårdgivaren i det här fallet, att mista sin anställning inom kommunen.