Region Stockholm har sagt upp avtalet med Medichecks husläkarmottagning i Kista.

Mottagningen, som ligger precis vid Jan Stenbecks torg i centrala Kista, accepterade inte villkoren i det nya förfrågningsunderlaget som började gälla den första maj i år.

"Verksamheten klarar inte av denna stora förändring i ersättning", skrivs det bland annat i tjänsteutlåtandet.

Enligt avtalet skulle det löpa ut först ett år efter att det avbrutits, men i det här fallet valde regionen säga upp mottagningen med omedelbar verkan från den 31 augusti.

– Anledningen till att avtalet sägs upp i förtid med omedelbart upphörande är bland annat att vårdgivaren inte längre hade en lokal att bedriva verksamheten i, säger Bodil Klintberg, enhetschef allmänmedicin i Region Stockholm.

Enligt tjänsteutlåtandet har Medicheck uppgett att de länge har letat efter en ny lokal att bedriva verksamhetens återstående månader i, utan framgång. De förslag till lokaler som de fått skulle innebära en hyreskostnad som skulle riskera att bolaget går i konkurs, menar de.

Husläkarmottagning i Kista läggs ner.

Husläkarmottagning i Kista läggs ner.

Emma Löf Hagström

417 listade

I juli i år stod 417 personer listade på mottagningen. Enligt Bodil Klintberg behöver de nu lista om sig.

– Patienterna blir informerade om att de får lista sig på någon annan vårdcentral i länet. Det finns till exempel elva vårdcentraler i närområdet som kan ta emot patienterna, säger hon.

Kommer det innebära några ytterligare konsekvenser för dem?

– Det finns rutiner för hur vårdgivaren ska avsluta verksamheten på ett sätt så att patienter inte drabbas. Det gäller hur sådant som remisser, provsvar med mera ska hanteras så att minsta möjliga olägenhet uppstår för patienterna. Vår erfarenhet är att detta brukar fungera väl, säger Bodil Klintberg.

Mitt i har sökt ansvariga på Medicheck, utan framgång.