Omsorg. Var fjärde anställd inom äldreomsorgen har ännu inte fått en första dos vaccin. Inte acceptabelt, anser Erik Slottner (KD), äldreborgarråd i Stockholm. Foto: Mostphotos/Stefan Källstigen

Var fjärde inom omsorgen helt ovaccinerad – kan omplaceras

En av fyra som jobbar inom hemtjänsten är helt ovaccinerad. Nu kräver flera politiker att vård- och omsorgspersonal som inte är vaccinerade ska omplaceras.

  • Publicerad 05:15, 9 sep 2021

Var fjärde som jobbar inom hemtjänsten i Sverige är inte vaccinerad mot covid-19. Lika stor andel av dem som jobbar inom LSS är helt ovaccinerad.

Detta trots att de arbetar med äldre och andra som är i riskgrupp för att bli allvarligt sjuka.

Flera röster höjs nu för att personal som arbetar inom vård och omsorg ska vara vaccinerade.

Vill omplacera

Regionrådet Desirée Pethrus (KD) och äldreborgarrådet Erik Slottner (KD) krävde nyligen i en debattartikel i SVD lagstiftning som gör det möjligt att omplacera ovaccinerad personal.

"Enligt en snäv tolkning av lagen kan kommuner och andra arbetsgivare inte ställa krav på vaccination för vissa arbetsuppgifter inom äldreomsorgen. Dessutom får arbetsgivare inte föra register över vilka medarbetare som är vaccinerade eller inte" skrev de.

Äldre rädda bli smittade

De menar att äldre avstår från insatser av rädsla för att bli smittade, och att anhöriga är oroliga och upprörda över att "ovaccinerad personal fortfarande kan sätta deras närståendes liv på spel".

– Jag har fått många mejl och telefonsamtal, och handskrivna brev också, framför allt från anhöriga som är oroliga, säger Erik Slottner.

Han konstaterar också att staden i dag har färre hemtjänsttagare än innan pandemin, eftersom många avsagt sig den av rädsla för smitta. Samma gäller dem som fått äldreboende beviljat, där har många valt att inte flytta in.

Mer än dubbelt så många tomma rum på Stockholms äldreboenden

Hög täckning i sjukvården

Inom sjukvården är nära nog all personal vaccinerad. På sjukhusen har 92 procent fått första sprutan och 85 procent är fullvaxinerade.

Finansregionrådet Irene Svenonius (M) anser att det är dubbla doser som ska gälla:

– De som inte är fullvaccinerade bör inte arbeta patientnära. Man kan ha sin uppfattning som enskild individ, och om man inte vill vaccinera sig så får man omplaceras till annat arbete, säger hon.

Lägre i hemtjänsten

Men ju kortare utbildning, desto lägre är vaccinationsgraden. Bland läkarna på sjukhusen är 91 procent fullvaccinerade, mot 83 procent av undersköterskorna.

Inom hemtjänsten är skillnaderna större. 87 procent av sjuksköterskorna har fått båda doserna, mot 65 procent av undersköterskorna och vårdbiträdena.

Bland personliga assistenter är bara 60 procent fullvaccinerade.

Ökade krav

Men frågan är då vilka som ska gå hem till äldre, hjälpa funktionshindrade och vårda på äldreboenden om en fjärdedel av personalstyrkan försvinner.

– Jag tror att man måste göra lokala bedömningar. Finns det inte personal att tillgå, och det annars är risk för liv och hälsa, då kan man inte omplacera personal, säger Erik Slottner.

Han tror dock att krav på att vara vaccinerad kan leda till att de som ännu inte vaccinerat sig gör det för att kunna fortsätta jobba. Irene Svenonius är inne på samma linje:

– Vi måste vara tydliga. Ökad information och ökade krav får nog fler att ta vaccinet, säger hon.

Flest fullvaccinerade inom sjukvården

Statistiken avser vaccinationstäckning till och med den 26 augusti i riket. Siffror för Region Stockholm har inte gått att få fram.

Fullvaccinerade på sjukhus:

Läkare: 91 procent

Sjuksköterskor: 89 procent

Undersköterskor och vårdbiträden: 83 procent

Övriga: 80 procent

Totalt: 85 procent

Fullvaccinerade på särskilda boenden för äldre:

Sjuksköterskor: 85 procent

Undersköterskor och vårdbiträden: 74 procent

Övriga: 67 procent

Totalt: 73 procent

Fullvaccinerade inom hemtjänst:

Sjuksköterskor: 87 procent

Undersköterskor och vårdbitrden: 65 procent

Övriga: 59 procent

Totalt: 63 procent

Fullvaccinerade inom LSS:

Sjuksköterkosr: 84 procent

Vårdare, boendestödjare: 76 procent

Skötare: 73 procent

Undersköterskor och vårdbiträden: 65 procent

Personliga assistenter: 60 procent

Övriga: 58 procent

Totalt: 66 procent

Källa: Folkhälsomyndigheten

Visa merVisa mindre