Skogåsens samfällighetsförening vill bli Sveriges mest miljövänliga samfällighet och helt självförsörjande på el. I somras ansökte de om bygglov för att sätta upp solpaneler på taket till en av garagelängorna.

Men bygglovsavdelningen bedömde att de inte skulle få bygglov. Området med 70-talsradhus är kulturmiljöskyddat och avdelningen menade att svarta solpaneler på det röda taket skulle förvanska området.

– Jag kunde inte tro att det var sant. Jag kunde aldrig föreställa mig att vi skulle få avslag, sa Birger Winsa, vice ordförande i samfälligheten, till Mitt i Huddinge när vi skrev om det i augusti.

De drog tillbaka sin ansökan för att inte behöva betala för handläggningen. Men eftersom de inte fått ett formellt avslag kunde de inte överklaga och samfälligheten beslutade då att gå vidare och få det prövat formellt. Bedömningen från bygglovsavdelningen var återigen att de skulle få avslag.

Birger Winsa meddelade kommunen att de ville gå vidare även om de fick avslag. Då vände det.

– Plötsligt var det nya besked. Nu ville de ha in kompletteringar, säger Birger Winsa.

Han skickade in handlingar och handläggare från bygglovsavdelningen besökte området. Och någon vecka före jul kom beskedet. De fick bygglov för solpaneler.

– Det känns jättebra. Det var en väldigt stor överraskning att det gick så enkelt och fort när de ändrat sig, säger Birger Winsa.

Bygglovsavdelningen konstaterade att solpanelerna inte kommer att synas från gatan, efter att de gjort ett besök på platsen.

Bygglovsavdelningen konstaterade att solpanelerna inte kommer att synas från gatan, efter att de gjort ett besök på platsen.

Angie Gray

"Påverkar inte området"

I beslutet står att solpanelerna inte kommer att synas för en person som står på gatan, vilket var precis det som samfälligheten argumenterade för.

Att svarta paneler monteras på röda tak anses inte heller förvanska helheten, det bedöms ha en begränsad påverkan på området.

– Det är inget konstigt att bedömningen ändras under ärendets gång, säger Morgan Randall Svahn, bygglovschef.

De preliminära beskeden ges för att den sökande ska ha en chans att dra tillbaka sin ansökan och slippa betala för handläggningen, om risken är stor att man ändå får avslag.

– När den sökande säger sig vilja fortsätta driva ärendet kan vi lägga mer tid på det. Då kan vi fortsätta utredningen i ärendet och gå djupare in i saker och ting. Det är ju arbetstiden som kostar pengar, säger Morgan Randall Svahn.

Den första bedömningen motiverades med att solpanelerna skulle förvanska området. Nu är bedömningen att de inte gör det. Det kan ju tyckas godtyckligt?

– I lagstiftningen finns inte utrymme för att nyansera, det är en fråga om antingen eller. Om det är på gränsen är bedömningen kanske först att det förvanskar området, men efter besök och djupare bedömningen har man tippat över till att det inte gör det.