70-talsradhusen smälter in i terrängen i det kuperade området i Skogås. Husen är i två våningar med branta tak i rött tegel, men garagelängorna är låga.

På en sådan länga ansökte Skogåsens samfällighetsförening om bygglov för att sätta upp solpaneler. Eftersom området är kulturmiljöskyddat krävs bygglov.

– Det är jättebra solläge här, det vore perfekt. En länga producerar ungefär 15 000 kilowattimmar per år, och vi har tio sådana här längor i sydläge, säger Birger Winsa, vice ordförande i samfälligheten.

Taket på garagelängan är näst intill platt och det är svårt att se färgen på det där vi står intill. Vi går upp en bit i backen för att se det röda plåttaket.

Bygglovsavdelningen bedömde att det inte fanns förutsättningar för att ge bygglov. Anledningen är att svarta solpaneler på det röda taket inte ses som ett varsamt tillägg och att "det skulle påverka områdets kulturmiljövärden i en sådan omfattning att det bedöms vara förvanskande."

– Jag kunde inte tro att det var sant. Jag har lagt ner 200 timmar på det här, jag kunde aldrig föreställa mig att vi skulle få avslag, säger Birger Winsa.

Radhusen är från slutet av 1970-talet. Gargelängorna, som var i dåligt skick, ersattes med nya i samma stil 2020, berättar Birger Winsa, vice ordförande i samfälligheten.

Radhusen är från slutet av 1970-talet. Gargelängorna, som var i dåligt skick, ersattes med nya i samma stil 2020, berättar Birger Winsa, vice ordförande i samfälligheten.

Angie Gray

Vill bli självförsörjande på el

Samfälligheten har höga klimatambitioner. För tre år sedan skaffade de 182 laddboxar, en till varje garageplats. Det gick på 3,2 miljoner kronor, men de fick bidrag för halva summan.

– Nu har vi 30 till 40 elbilar. Vår ambition är att bli den mest miljövänliga samfälligheten i Sverige, säger Birger Winsa.

I våras tog kommunen fram riktlinjer för solpaneler i kulturmiljöområden. I dem står det att man bör välja solpaneler med samma färg som taket i områden där färgsättningen är av stor betydelse. Men Birger Winsa anser inte att röda solpaneler är ett alternativ.

– Röda solpaneler kostar tre gånger mer och har sämre effekt. Det skulle ta 30 år att få igen pengarna. Vi räknar med att få igen dem på tio år.

Han anser i stället att riktlinjerna borde ändras.

– Det är ingen vetenskap, det är ett tyckande.

I varje garage finns en laddbox för elbil. "På tre år har vi nu 30 till 40 elbilar här", säger Birger Winsa.

I varje garage finns en laddbox för elbil. "På tre år har vi nu 30 till 40 elbilar här", säger Birger Winsa.

Angie Gray

"Färgsättningen oerhört viktig"

Efter bygglovsavdelningens bedömning drog samfälligheten tillbaka ansökan för att inte behöva betala för handläggningen. Ärendet har därför inte varit uppe i bygglovs- och tillsynsnämnden.

– Man har alltid möjligheten att lämna in ett nytt förslag. Vi kan alltid ha en dialog med den som söker om andra alternativ för att hitta en lösning, säger Morgan Randall Svahn, bygglovschef i Huddinge kommun.

Enligt honom har det blivit enklare att få bygglov för solceller i kulturmiljöområden sedan riktlinjerna infördes i våras.

– Jag kan inte säga att man aldrig kan få bygglov för svarta solpaneler på rött tak i kulturmiljöområden, men färgsättningen är en oerhört viktig del av upplevelsen av ett område. Det har vi att bedöma, säger Morgan Randall Svahn.

Han motsätter sig att det skulle handla om subjektivt tyckande.

– Vi gör professionella bedömningar och har arkitekter och byggnadsantikvarier här just för att det inte ska vara ett subjektivt tyckande, säger Morgan Randall Svahn.

Angie Gray

Vill se ändring av lagen

Enligt rättspraxis anses bevarandet av ett kulturmiljömråde som ett allmänt intresse, medan installation av solceller är ett enskilt intresse. Och det allmänna intresset väger i de flesta fall tyngre.

Det finns ett exempel från Tallkrogen där en sökande som satt upp svarta solpaneler på rött tak först fick avslag, men där politikerna i nämnden efter överklagan beviljade bygglov med motiveringen att klimatintresset vägde tyngre. Det är dock oklart om beslutet skulle klara en rättslig prövning.

Annie Östlund

Annie Östlund

Pressbild

Enligt Annie Östlund (C), ordförande i Huddinges bygglovs- och tillsynsnämnd, är solceller en viktig fråga för mittenstyret.

– Vår utgångspunkt är att vi vill ge bygglov för solceller i kulturmiljöområden. Det stora hindret är lagstiftningen. Jag hoppas att alla försöker påverka sina riksdagsledamöter att ändra lagstiftningen, säger hon.

Skulle ni i nämnden kunna ge bygglov för en sådan här ansökan även om tjänstemännen yrkar på avslag?

– Vi har rätt att säga ja, men vi har också en skyldighet att inte feltolka lagen. Men det ska inte finnas någon plats i Huddinge där det är helt omöjligt att få bygglov för solceller och det är det säkert inte i det här fallet heller, säger Annie Östlund.

Även om det inte finns ett avslagsbeslut har samfälligheten lämnat in en överklagan till Länsstyrelsen.