F-9-skolan inrymmer i dag cirka 800 elever och underhållsbehovet har länge varit stort. Planerna är omfattande. Bland annat måste flera byggnader helt avvecklas, en byggnad byggas om, en helt ny byggnad uppföras och köket rustas upp. Högstadiet kommer till exempel utökas med totalt 190 platser, och totalt kommer skolan ta över 1 000 elever efter arbetet är klart.

Kraftigt ökade priser

De kraftigt ökande priserna och det osäkra marknadsläget har gjort att staden behövt ta ett nytt genomförandebeslut, efter att ärendet har utretts av stadens fastighetsbolag Sisab och utbildningsförvaltningen.

Mikael Andersson

Skolan skulle stå klar under första kvartalet 2026, i stället blir det första kvartalet 2028. Renoveringarna väntas inledas under 2024. Projektet har fördyrats med 142 miljoner kronor sedan det förra genomförandebeslutet.

– Det ekonomiska läget med inflation och ökade kostnader påverkar hela byggbranschen, inklusive ombyggnationerna av stadens skolor, säger skolborgarrådet Emilia Bjuggren (S) till Mitt i.

Oppositionsborgarrådet Andrea Hedin (M) säger till Mitt i att det inte är en hållbar förklaring till fördyringen.

– Avvikelsen är cirka 82 miljoner kronor utöver indexuppräkningen för samma period, det ser vi särskilt allvarligt på. Då kan man inte ursäkta detta genom inflationen och omvärldsläget. Eftersom renoveringarna är inledda så säger vi ja till att de fortsätter, men det är av yttersta vikt att projektet inte fördyras ytterligare.

Andrea Hedin (M), oppositionsborgarråd och vice ordförande i utbildningsnämnden.

Andrea Hedin (M), oppositionsborgarråd och vice ordförande i utbildningsnämnden.

Stockholms stad

– Vällingbyskolan var en av de första skolorna jag besökte när jag kom in i utbildningsnämnden i början av året. Det är tydligt för mig hur stora renoveringsbehov den skolan har.

Modulhusen vid Nälstaskolan ska användas

Själva renoveringen och tillbyggnaden väntas landa på 241,2 miljoner kronor, till detta tillkommer kostnaderna för tillfälliga paviljonger på Vällingbyskolans tomt för 14,7 miljoner kronor. Modulhusen vid Nälstaskolan ska användas för evakuering, som Mitt i berättade i mars, men de räcker alltså inte till fullt ut.

Vällingbyskolan.

Vällingbyskolan.

Stockholms stad

– Vi har återkommande i utbildningsnämnden skolprojekt som blir dyrare just nu. Jag tycker inte jag fått några acceptabla svar. Staden måste jobba med prognossäkerheten, säger Andrea Hedin.

Emilia Bjuggren:

– Utbildningsförvaltningen och Sisab följer utvecklingen noggrant för att kunna vidta åtgärder som krävs för att vi ska kunna ha en god kostnadskontroll.

Emilia Bjuggren (S), skolborgarråd i Stockholms stad.

Emilia Bjuggren (S), skolborgarråd i Stockholms stad.

Björn Dalin

Även Sundbyskolan renoveras

Även F-9-skolan Sundbyskolan, i dag med cirka 850 elever, är inne i en stor ombyggnadsfas och väntas behöva evakueras till Nälstapaviljongerna. Sundbyskolan ska växa till att kunna ta cirka 1 200 elever. Både den och Vällingbyskolan blir bland de största grundskolorna i hela staden.

– Med tanke på personalens arbetsmiljö och barnens lärmiljö behöver dessa större skolor utvärderas, säger Andrea Hedin.

Sedan tidigare har lågstadiedelarna av Vällingbyskolan renoverats.