Nälsta

Ett första besked kring de stora renoveringar och evakueringar som en rad grundskolor i västerort står inför är här. Vällingbyskolan, med cirka 800 elever, ska evakuera verksamhet till modulhusen vid Nälstaskolan.

– De behövs för Vällingbyskolans räkning enligt den planerade renoveringen som skolan står inför, säger Teddy Söderberg, grundskolechef i Hässelby-Vällingby.

Kom på plats 2015

Modulhusen kom på plats 2015 när Nälstaskolan började renoveras. Nu ska alltså Vällingbyskolan flytta in verksamhet i paviljongerna – men tidigast nästa år.

Modulhusen vid Nälstaskolan.

Modulhusen vid Nälstaskolan.

Gustav Borg

Beslut väntas i utbildningsnämnden i vår.

– Vi är inne i en långsiktig renoveringsprocess. I den planen har vi behov av evakueringslokaler, säger Vällingbyskolans rektor Christine Akalla.

Christine Akalla, rektor på Vällingbyskolan.

Christine Akalla, rektor på Vällingbyskolan.

Privat

Fyra ingångar finns i modulerna. Vällingbyskolans renovering tar längre tid än planerat. Skolan genomgår en ombyggnadsfas i olika delar. En huskropp åt gången. Egentligen skulle de ha evakuerats till Nälsta tidigare.

– En del renoveringar är gjorda på Vällingbyskolan, en del är på väg. Men det ekonomiska läget gör att vi inte har full fart i alla våra lokalprocesser. Vi försöker husera klokt med skattemedlen, säger Teddy Söderberg.

Kostsamma evakueringar

Lågstadiedelarna av Vällingbyskolan är redan renoverade, men elever från andra delar av skolan kan få flytta in i modulerna i Nälsta. Elever planeras också evakueras till andra delar av Vällingbyskolans tomt.

Läs mer: Besked väntas för västerorts slitna skolor

Modulhusen vid Nälstaskolan.

Modulhusen vid Nälstaskolan.

Gustav Borg

Vällingbyskolans renovering är planerad att pågå mellan 2024-2027. Paviljongerna vid Nälstaskolan kan inrymma 10 klasser.

– Efter utbildningsnämndens möte 30 mars vet vi vad politikerna säger. Vi har ett år på oss att informera vårdnadshavare, elever och personal på Vällingbyskolan kring hur evakueringen kan gå till, säger Teddy Söderberg.

Har det varit kostsamt att låta paviljongerna i Nälsta stå tomma?

– Det är ganska kostsamt, men alternativa nya lösningar skulle vara ännu dyrare även om paviljongerna skulle stå några år.

Modulhusen vid Nälstaskolan.

Modulhusen vid Nälstaskolan.

Gustav Borg

Besked väntas för västerorts slitna skolor

Kalla lokaler, slitna avloppsstammar, få toaletter, dålig ventilation och omoderna kök. Det är verkligheten för flera västerortsskolor. Den sega frågan om upprustningarna och evakueringen väntas nu få besked.

Sex skolor i Hässelby-Vällingby och Bromma står inför större renoveringar – samtliga måste evakueras. Frågan om var eleverna ska ta vägen har varit segdragen. Blackebergsskolan är en av de mest prioriterade i renoveringsplanen. Skolan ligger mitt i Blackeberg och byggdes 1953.

– Det är en jättebra skola. Vi hade gärna gått högstadiet här också om de hade haft det. Men fler toaletter borde finnas, säger Isabella Jangholm, 12, från klass 6A.

Vi träffar henne och några andra ur klassen efter en lektion. Runt 400 elever går här i dag, från förskoleklass till årskurs 6. När Blackebergsskolan byggdes för 70 år sedan var eleverna betydligt färre.

– Vi har alldeles för få toaletter och en del ligger otryggt till, berättar rektorn Sara Brodin.

Hon är klädd i knallrosa jacka och halsduk och tar emot på sitt kontor.

Fönsterrenoveringar på Blackebergsskolan är redan inledda. ”Alla vet att det är en gammal skola som väntar på renovering. Vi försöker hitta lösningar så länge”, säger rektor Sara Brodin.

Fönsterrenoveringar på Blackebergsskolan är redan inledda. ”Alla vet att det är en gammal skola som väntar på renovering. Vi försöker hitta lösningar så länge”, säger rektor Sara Brodin.

Filip Magnusson

– Det har skett att mindre ledningar brister och vi oroar oss för att större vattenledningar och avloppsstammar kan brista.

Fleecetröjor till personal

Ett faktum för många av de berörda eleverna kommer bli längre resvägar under tiden skolan renoveras. För skolans del blir det mycket att packa inför att flyttlasset ska gå.

Blackebergsskolan är en tegelbyggnad av gammalt slag. Ventilationen upplever personalen är si och så. Skolan är varm på somrarna – och kall under vintrarna.

– Vi har köpt in fleecetröjor till alla pedagoger, säger Sara Brodin.

Skolans kuratorer och vaktmästare har dekormålat om några av toaletterna för att göra dem mysigare. I åtminstone sex år har frågan om renoveringarna i västerort tröskats. Skolan genomför strategiska val inför evakueringen.

– Vi har köpt en jättefin digital lekutrustning till skolgården för en halv miljon kronor. Den kan fällas ihop vid evakueringen. Det är noga uttänkt.

Miljardbelopp

Det finns viss oro hos skolledningen kring det gamla köket. Vad händer om något går sönder?

– Vi levererar mat till två andra skolor också, så mat till över 1 000 personer görs dagligen. Havererar något så är vi i ett kärvt läge, säger Sara Brodin.

Isabella Jangholm, Rohan Chhatry Bista, Viljo Erixon Hansen och Abigail Tadele i klass 6A på Blackebergsskolan.

Isabella Jangholm, Rohan Chhatry Bista, Viljo Erixon Hansen och Abigail Tadele i klass 6A på Blackebergsskolan.

Filip Magnusson

Totalt ska staden renovera skolor i västerort för runt en miljard kronor. Den planerade evakueringsskolan i Råcksta skulle inhysa 900 elever och ha ett idrottstält intill. Budet var att den skulle kunna stå klar i höst.

Men politikerna drog i handbromsen – notan skulle landa på 233 miljoner kronor. Sedan ändrade man sig – skolan skulle byggas ändå. Men under 2022 uppmärksammades utbildningsförvaltningen på risker för fler fördyringar och förseningar. Projektet pausades.

Eventuellt svar i mars

Staden har som alternativ sett över paviljonger eller inhyrda lokaler. Socialdemokraterna har lyft att nedstängda Jacobiskolan borde vara ett alternativ, där stadens juridiska process med den förra hyresgästen alltjämt pågår.

Thomas Pella Bergsell, kommunikationschef på Skolfastigheter i Stockholm AB, hoppas kunna presentera evakueringslösningen under mars månad tillsammans med utbildningsförvaltningen.

– Det vi tittat på är ventilationssystemen och vatten-, avlopps- och el-anläggningarna och skolornas behov. Det är mycket att ta hänsyn till, men beslutet är nära nu.

Grimstaskolan.

Grimstaskolan.

Mitt i

Abrahamsbergsskolan.

Abrahamsbergsskolan.

Googlemaps

Blackebergsskolan.

Blackebergsskolan.

Stockholms stad

Havererar något så är vi i ett kärvt läge.

Det är mycket att ta hänsyn till, men beslutet är nära nu.

Blackebergsskolan

Behövs: Ombyggnader och tillbyggnad som ska ge plats för ytterligare 138 elever. Tillgänglighetsanpassningar med bland annat ny huvudentré och hissar. Renovering av rör, el, ventilation och teleteknik.

Kostnad: 181 miljoner kronor.

Källa: Stockholms stad

Hässelbygårdsskolan

Behövs: Renovering av ventilation, el och rör. Ytskiktsrenovering och tillgänglighetsanpassningar för till exempel hiss.

Kostnad: 70-100 miljoner kronor.

Källa: Stockholms stad

Vällingbyskolan

Behövs: Eleverna ska bli fler på delvis slitna Vällingbyskolan. De stora renoveringarna planeras starta i början av 2026. En ny byggnad uppförs på skolgården och några tas bort. De tekniska systemen behöver uppdateras och kök och matsal moderniseras. 

Kostnad: Oklart i dagsläget.

Källa: Stockholms stad

Abrahamsbergsskolan

Behövs: Byte av el, ventilation och rör. Byte eller renovering av dörrar och fönster. Viss ytskiktsrenovering. Tilläggsisolering av ytterväggar. Fler toaletter.

Kostnad: 89 miljoner kronor.

Källa: Stockholms stad

Nya Elementar

Behövs: Nya byggnader för bland annat mellanstadiet, idrottshall och matsal.

Kostnad: 280 miljoner kronor.

Källa: Stockholms stad

Grimstaskolan

Behövs: Toaletter, korridorväggar, dörrar, klassrum bör renoveras. Rör, el, ventilation och teleteknik behöver bytas ut. Även ombyggnad av kök och matsal och nytt hus på skolgården är aktuellt, liksom fler toaletter.

Kostnad: 203 miljoner kronor.

Källa: Stockholms stad