Vällingby sim- och idrottshall byggdes 1972 och klassas som kulturhistoriskt intressant. Fasaden är skyddad. Men bakom fasaden hopar sig problemen. Foto: Matilda Klar/arkiv

Vällingby sim- och idrottshall riskerar stängning 2023

Det är ingen fräsch 50-åring. Vällingby sim- och idrottshall riskerar att behöva stänga om två år. En renovering och upprustning ser ut att komma igång tidigast samma år och kosta över 300 miljoner kronor.

  • Publicerad 16:53, 28 apr 2021

Vällingby sim- och idrottshall byggdes 1972. Simhallen har 200 000 besökare per år och idrottshallarna 450 000 besökare. Men åren har satt sina spår och både byggnader, bassänger och tekniska anläggningar som el och ventilation behöver renoveras.

Enligt både fastighetskontoret och idrottsförvaltningen brådskar det. I underlaget till politikerna skriver man:

"Förvaltningarna gör bedömningen att renoveringen av Vällingby sim- och idrottshall måste starta omgående för att inte behöva evakuera verksamheten under för lång tid"

"Så dåligt skick"

Enligt projektbeskrivningen lappar och lagar man för att hålla anläggningen igång:"Byggnaden är i så dåligt skick att den inte bedöms kunna hållas i drift längre än 2023. Fastighetskontoret gör akuta åtgärder på konstruktion och vattenrening för att idrottsförvaltningen ska kunna bedriva verksamhet."

Problem i sim- och idrottshallen

Bassängernas betong behöver bytas ut.

Bärande konstruktioner i byggnaden behöver renoveras.

Alla tekniska installationer behöver ersättas.

Bristfällig ventilation.

Bristfällig isolering.

Källa: Fastighetsförvaltningen

Visa merVisa mindre

Att bygga nytt i Vinsta industriområde och vid Vinsta bollplan har varit på tapeten, men har efter utredning dömts ut eftersom det skulle kräva nya detaljplaner och dessutom tros en byggnation i industriområdet kunna komma igång först 2026.

Minst 300 miljoner

Att rusta upp och renovera Vällingby sim- och idrottshall beräknas kosta minst 300 miljoner kronor. Omkring 400 miljoner är en siffra som förekommit i tidigare bedömningar.

Men trots att renoveringen enligt beskrivningen behöver komma igång "omgående" så återstår utredningar. Enligt en preliminär tidplan tros ett beslut om genomförande kunna komma först nästa höst och sedan byggstart i slutet av 2023. Därefter väntar cirka tre års arbete.

25 miljoner kronor till utredningar

Utredningar och förstudier för Vällingby sim- och idrottshall har hittills kostat 12 miljoner kronor.

2015 fattades beslut om att utreda renoveringsbehovet.

2016 fattades ett reviderat utredningsbeslut.

2017 fattades ett nytt reviderat utredningsbeslut.

Enligt nuvarande beslut kan den totala utredningssumman landa på 25 miljoner kronor.

Kommunstyrelsens ekonomiutskott ska efter beslut i fastighetsnämnden och idrottsnämnden godkänna förslaget till fortsatta utredningar.

Källa: Fastighetsförvaltningen

Visa merVisa mindre

Projektet beskrivs som komplext. Dessutom behöver man ta hänsyn till att byggnaden är kulturhistoriskt värdefull. Fasaden är skyddad av detta skäl.

Ny kafédel

Projektet handlar inte bara om att rädda anläggningen utan även om en ombyggnation för att möta dagens krav på bland annat tillgänglighet för personer med olika rörlighet, lägre energiförbrukning och bättre inomhusklimat.

I tankarna finns också en ny kafé- och serveringsdel. Den nuvarande ligger en våning upp.

– Det har tidigare funnits tankar på att lägga kaféet och serveringsdelen på bottenvåningen för att få en mer naturlig och tillgänglig placering i anläggningen, säger Mathias Uhrner som jobbar med projektet från fastighetskontorets sida.

Den 27 april fattade politikerna i fastighetsnämnden beslut om att gå vidare med utredningarna som hittills kostat 12 miljoner kronor. Planerna ska därefter godkännas av kommunstyrelsens ekonomiutskott.