Vilka är det viktigaste klimatåtgärderna kommunen bör göra för att minska utsläppen och klara Parisavtalets mål?