Vi ställde följande frågor till samtliga nio partier i Väsby för att försöka få kläm på hur eventuella samarbeten ser ut efter valet:

1. Vilket/vilka partier kan ni tänka er att samarbeta med och eventuellt ingå koalition med?2. Vilket/vilka partier kan ni inte tänka er att samarbeta med eller ingå koalition med?