Att det är val i år bör inte ha undgått någon. Men ändå är det många som inte går och röstar på valdagen i Sigtuna kommun. I kommunen spretar valdeltagandet mellan valdistrikten. Förra valet skilde det drygt 38 procentenheter mellan Prästängen, där högst andel röstade och Tingvalla som låg i botten.

I Tingvalla var det knappt hälften, 49,9 procent av samtliga röstberättigande letade sig till vallokalerna 2018. Det vilket var en minskning med 2,7 procentenheter jämfört med förra valet. Även då (2014) hade Tingvalla lägst valdeltagande vilket sågs som ett problem av kommunens politiker. Sigtuna kommun startade då ett projekt med valinformatörer. Men det var ett beslut som sedan drogs tillbaka.

I stället satsades det på att genomföra en omfattande informationskampanj inför valet. Sigtuna kommun hängde upp affischer på anslagstavlor, i tvättstugor och i trapphus där valdeltagandet var lågt. Vid centrum och matbutiker fanns även där information om valet. Inget av ovanstående hjälpte. Tvärtom sjönk valdeltagandet i de områden där mest arbete hade lagts ned. Inför årets val satsar kommunen återigen pengar på en informationskampanj, 500 000 kronor är vigt åt detta. Fokus kommer att vara på hur kommuninvånarna ska göra för att rösta, men också på att uppmuntra till att rösta. Både digitala kanaler och tryckt material kommer att användas för att nå ut till alla målgrupper på bästa sätt. Det återstår att se om detta får upp valdeltagandet denna gång istället.

Hur kommer det sig då att inte fler utnyttjar sin demokratiska röst? Gemensamt för de områden som har lågt valdeltagande är hög arbetslöshet, låg utbildning och hög andel invandrare? Men vad säger invånarna själva? Mitt i Sigtuna gick runt och frågade boende i både Tingvalla och Valsta om de skulle rösta den 11 september. Flera av de som vi pratade med lät meddela att det inte skulle rösta.

– Det är ingen idé, ingen lyssnar på oss ändå, säger en man i 50-årsåldern från Valsta.

Många här kommer från länder där det demokratiska valet inte fungerar som i Sverige.

– Där jag kommer ifrån är det oftast kaos bland politikerna. Det är mycket korruption och man kan inte lita på dem. Jag tror att det sitter i när man kommer hit, säger Ado som bor i Tingvalla.

Anneli Malmgren och Ismo Riihiaho från Tingvalla kommer däremot att rösta i valet. De tycker att det är viktigt att göra sin röst hörd.

– Det är den enda röst man har, det borde vara självklart, säger Anneli Malmgren.

De anser att politikerna måste arbeta på sitt rykte.

– Politiker håller sällan vad de lovar. De är bra på att snacka men levererar inte efteråt, säger Ismo Riihiaho.

Valdeltagandet i hela kommunen 2018 sjönk med nästan en procentenhet till 76,80 jämfört med 77,65 valet innan (2014).

Det låga valdeltagande på vissa håll ser kommunen som en svår utmaning.

– Valdeltagandet följer också den segregationen vi har i kommunen där vissa områden har även högre arbetslöshet, lägre utbildningsnivåer samt en större andel invånare med utländsk bakgrund, säger Helen Kavanagh Berglund, biträdande kommundirektör.

Varför är det viktigt att fler tar sig till vallokalerna?

– Invånarna har en möjlighet genom att rösta att påverka hur samhället styrs och det är en möjlighet man ska ta tillvara. I vissa länder slåss man om att få rätten att rösta så vi ska inte ta det för givet att man får rösta i fria demokratiska val som i Sverige och Sigtuna. Ju fler som röstar i Sigtuna kommun desto mer representativt blir också valresultatet.