– Det är ju havsbotten så det finns ju en tanke på det, säger Cecilia Hillerström som bor på Badvägen i Österskär tillsammans med hunden Lilbit.

– Men jag är 60 nu, så när det händer kanske jag inte finns längre.

På kartor från Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB) och Länsstyrelsen pekas bland annat området runt Generalsvägen vid Åkers kanal ut som särskilt utsatt när havsnivån stiger i takt med klimatförändringarna.

Förskolorna längs Generalsvägen ligger risigt till då, liksom området öster om dessa, ända fram till och med Borgvägen.

Där har grannar dessutom vittnat om att det redan nu sker översvämningar, och marken där husen står sjunker, vilket Mitt i skrivit om.

Cecilia Hillerström berättar att hon arbetat som fastighetsmäklare och därför kanske hade lite extra koll när hon köpt sitt hus på Badvägen för två år sedan.

Enligt myndigheternas simulering för absoluta extremfall når vattnet då bara precis fram till Cecilias tomtgräns.

Men klimatförändringarna kan vara skrämmande ändå eftersom det påverkar mycket mer än bara havsnivån.

– Jag är medveten, men jag är inte jätteorolig i närtid, men oron finns ju för ens barn x antal år i framtiden. Det är klart att det är obehagligt, säger hon.

Vad tycker du att politikerna ska göra?

– Det är viktigt för dem att tänka till när det gäller alla byggnationer.

VALFRÅGAN 2022:

Med ett varmare klimat ökar nederbörden och risken för översvämningar. 

Enligt Länsstyrelsen riskerar ett stort antal byggnader i Österåker, bland annat med samhällsfunktioner, att drabbas vid en översvämning. 

Hur vill ni minska kommunens koldioxidutsläpp för att uppnå Parisavtalets mål och hur vill ni förebygga effekten av framtida översvämningar i kommunen?