I Upplands-Bro noterades ett valdeltagande till riksdagen på 81,3 procent. Detta ger en förändring med -5,5 procentenheter sedan valet 2018.

Sjönk i nästan hela landet

Av SCB:s siffror framgår också att valdeltagandet till riksdagsvalet sjönk i samtliga av Sveriges kommuner – förutom två, Sotenäs och Sorsele kommun. Totalt blev valdeltagandet till årets riksdagsval 84,2 procent. Detta är en minskning med tre procentenheter sedan valet 2018.

– Inför valet i år var Sverige inne i en positiv trend när det gällde valdeltagandet. Det hade ökat i varje riksdagsval sedan 2002. Andelen röstande ökade även i val till kommun- och regionfullmäktige under samma period. Men valdeltagandet 2022 är det lägsta sedan 2006 års val, säger Jonas Olofsson, som arbetar med demokratistatistik på SCB.

– Valdeltagandet minskade mest i kommuner med ett relativt lågt valdeltagande.

Läget i grannkommunerna

Av SCB:s siffror över vilka kommuner som haft mest minskning i valdeltagande så återfinns flera Stockholmskommuner utöver Upplands-Bro.

Upplands Väsby hade ett valdeltagande på 79,5 procent (-5,2 procentenheter). Sigtuna 77,4 procent (-5,5 procentenheter), Haninge 79 procent (-6 procentenheter), Botkyrka 71,3 procent (-6,9 procentenheter).