Köigt. Det blir ofta stopp i alla riktningar när folk ska till och från Värmdös handelsplats Mölnvik. Foto: Eva Tonström

VAL2022: Fortfarande ingen plan för köerna i Mölnvik

En av de största utmaningarna i Värmdö just nu är trafiken och en nöt att knäcka är köerna i Mölnvik. Men hittills har ingen lösning presenterats.

  • Publicerad 09:00, 21 jun 2022

En sak som ligger högt på politikernas agenda att lösa kommande mandatperiod är trafiksituationen i Värmdö. Några åtgärder kom med på Trafikverkets att-göra-lista i Värmdö fram till 2033 men det är långt ifrån tillräckligt, enligt kommunledningen.

Ett problem som ligger på kommunen själv att lösa är Värmdös handelsområde Mölnvik, där det periodvis är kaos med långa köer och stopp åt alla håll. Propparna uppstår i synnerhet på helger och under sommaren, när antalet invånare i Värmdö kommun fördubblas till cirka 100 000.

Mitt i Värmdö berättade i höstas att det pågår ett arbete med att hitta lösningar för att få till ett bättre flöde i Mölnvik. Det var i oktober, men hittills har inga konkreta åtgärder, eller en tidplan för det hela, presenterats.

Ny infart från Värmdöleden

Exempel på åtgärder som nämndes då var att sätta upp nya skyltar och dra om vissa filer. En idé som också vädrades då var att bygga en ny av- och påfart direkt från Värmdöleden in till handelsområdet.

– Förslaget om påfartsramp är ett förslag som Värmdö kommun har tagit fram för dialog med Trafikverket. Det är ett långsiktigt arbete och inte beslutat av Trafikverket än, säger Greger Ragnarsson, chef för kommunens samhällsbyggnadskontor.

Kommunen har inte rådighet över marken i Mölnvik, därför jobbar man tillsammans med fastighetsägare och näringsidkare i området kring detta, tillägger han.

– Vi har startat ett arbete med att se över möjligheten att påverka trafiksituationen i Mölnvik på kort sikt, men än så länge har vi har inget konkret att delge eftersom arbetet pågår, säger Greger Ragnarsson.

Varför det tar sådan tid att få fram ett förslag till lösning i Mölnvik, har Mitt i Värmdö inte fått något svar på.

I förslaget från i höstas lyftes att den nya av- och påfarten skulle kunna orsaka trafikproppar på andra håll. Därför krävdes en mer fördjupad utredning innan något kan beslutas.

Den politisk majoriteten har samtidigt tagit fram en trafikstrategi för Värmdö kommun som ska gälla till 2030. Där sätter man fokus på en rad områden som måste utvecklas och fungera bättre de kommande åren, när Värmdö växer.  

I dokumentet nämns allt från fler infartsparkeringar och mer kollektivtrafik till bättre framkomlighet i trafiken och mindre påverkan på klimat och miljö.

Ingen lösning på köerna i Hemmesta

Ny "smitväg" kan lösa trafikpropp i Mölnvik

Det här planeras

I Regionens länsplan år 2022-2033 finns följande projekt med:

Bygga ut Grisslingerakan, påbörjas 2025.

Reversibelt körfält på Farstabron.

Gång- och cykelväg mellan Gustavsberg och Ingarö.

Det här ville kommunen också ha med:

Tredje körfält Ålstäket-Hemmesta vägskäl.

Trafikplats Gustavsberg (Ingarökrysset), ny trafikplats och bytespunkt för bussar.

Stavsnäsvägen gång- och cykelväg till Djurö/Stavsnäs.

Bygga om korsningen Hemmesta vägskäl.

Trafikverket jobbar med en åtgärdsstudie för väg 222 ut till Stavsnäs, något som också planeras för Ingarövägen men det arbetet har inte startat.

Visa merVisa mindre

FRÅGA: Hur planerar ni att lösa/förbättra trafiksituationen i Värmdö?

Foto: Lars Åke Holst

Deshira Flankör, Moderaterna

"På kort sikt vill vi se ett reversibelt körfält på Farstabron, Grisslingerakan färdigställd med fyra filer samt trafiksäkerhetsåtgärder längs Stavsnäsvägen. På längre sikt vill vi att Trafikverket löser Skärgårdsvägen i Hemmesta samt bygger om Ingarökrysset med förbättrade på- och avfarter. Vi vill även lägga om trafiklösningen i Mölnvik. Genom att involvera fastighetsägarna och eventuellt tillåta byggrätter som kan finansiera projektet, skulle Mölnvik kunna bli en vacker port till Värmdölandet."

Foto: Luca Mara

Anna Lipinska, Kristdemokraterna

"Tyvärr så finns det inga quick fix. Kollektivtrafiken måste fortsätta att utvecklas men framförallt behövs en ordentlig utbyggnad och upprustning av vägnätet. Det behövs ett större och samlat grepp för att förbättra trafiksituationen."

Foto: Magnus Jonsson Szatek

Amie Kronblad, Liberalerna

"Tryck på Trafikverket för prioritering av Värmdös statliga vägar, särskilt Grisslingerakan och rondellen i Mölnvik. Utred en bifart alternativt fler avfarter till Grisslingerakan och möjligheterna för ett Systembolag vid Värmdö marknad vilket skulle lätta på trycket runt Mölnviksrodellen. Vi behöver en lokal (eventuellt förarlös) busslinje mellan centrumområdena. Bygg ut gång- och cykelvägar i Björkvik, på Stavsnäsvägen och på Ingarö. Fler infartsparkeringar och komma igång med båtpendlingen från Värmdö kommun."

Foto: Lars Åke Holst

Kristina Lång, Centerpartiet

" Vi behöver en smartare samhällsplanering, nya bostäder med mobilitetslösningar som byggs i kollektivtrafik- och servicenära lägen. Fler infartsparkeringar, cykelvägar och utbyggd kollektivtrafik, på land och till sjöss. En utbyggnad av Grisslingerakan till en fyrfilig väg med trygga cykelvägar kommer förbättra situationen men mer behöver göras för att öka framkomligheten. Vägstrukturen i Mölnvik behöver ses över och vi behöver en ny trafiklösning i området kring Gustavsbergskyrka."

Foto: MP Värmdö

Kristina Paltén, Miljöpartiet

"Köer uppstår vissa tider, exempelvis vid arbetspendling och skolstart. Därför satsar vi bland annat på olika starttider för skolan och bättre kollektivtrafik på kort sikt. På lång sikt vill vi fokusera på ändrade resvanor, snabba, sammanhängande cykelstråk, trafiksäkra skolvägar, bilpooler och mobilitetshus, ökad pendelbåtstrafik på vatten från Mörtnäs och Stenslätten och mer frekvent och snabbare busstrafik, fler infartsparkeringar och cykelparkeringar vid kollektivtrafik."

Foto: Charlotte Rueckl

Carl Kangas, Socialdemokraterna

"Vi Värmdöbor sitter fast i köer alldeles för ofta. Moderaterna har misslyckats trots 15 år vid makten. Det behövs en ny lyssnande kommunledning som får saker att hända. Vi ska vända på varenda sten för att öka framkomligheten i hela kommunen. Vi vågar vara tydliga: Vi vill se ett byggstopp där infrastrukturen inte fungerar. Gör Värmdö till en pilotkommun för hållbara transporter med utbyggd kollektivtrafik och elektrifiering."

Foto: Privat

Pia Ortiz Venegas, Vänsterpartiet

"Det går inte att bygga bort bilköer med fler och bredare vägar, då väljer bara ännu fler att ta bilen. Vår lösning är i stället bra cykelvägar och en ännu bättre och mer attraktiv kollektivtrafik. Det får vi genom tätare busstrafik och infartsparkeringar ute i kommunen så att fler kan ställa bilen vid bussen. Biltrafik är dyrt, både ekonomiskt och miljömässigt. Genom att utveckla kollektivtrafiken och hålla nere priset på månadskortet kan vi få fler att inte skaffa bil."

Foto: Sverigedemokraterna Värmdö

Thorulf Empfevik, Sverigedemokraterna

"Trafikkaoset på Värmdö går inte längre att skjuta upp. Vi vill inte ha en trefilslösning genom Hemmesta. Vi vill ta bort rondellen vid Ålstäket och bygga en fly-over-bridge för dem som kommer från Stockholm ut mot Hemmesta. De som kommer från Stavsnäs kommer åka under den. Sedan vill vi ha fyra filer till Mölnvik på Grisslingerakan. Förbifart Hemmesta måste byggas genom Storskogen."

Nya partier i valet 2022

Skärgårdspartiet - politiskt obundet, enligt dem själva, tillhör varken höger- eller vänsterblocket. Tror på att flytta makten från politiken till medborgarna.

Mitt parti Värmdö - socialliberalt parti som säger sig vurma extra för miljö, kultur, LSS, integration, skolan och näringslivsfrågor.

Medborgerlig samling Värmdö - liberalkonservativt parti som "vill återinföra ett tydligt folkförankrat, evidensbaserat och personligt ansvarstagande styre", enligt dem själva.

Visa merVisa mindre