Oppositionsråd. Till vänster Wilhelm Eriksson, ord­förande i SD Järfälla. Till höger Eva Ullberg (S) som menar att politiska nedprioriteringar gjort att inte fler inom äldreomsorgen är heltidsanställda. Foto: Privat/Linda Gren

Vågmästardrama om äldreomsorg i kommunfullmäktige

Socialdemokraterna har fått igenom flera förslag om satsningar inom äldreomsorg – med hjälp av vågmästarpartiet.

  • Publicerad 17:49, 1 mar 2021

I en motion från S föreslogs rätt till heltidsjobb, kompetens- och lönelyft samt att kommunen i möjligaste mån undviker korta och otrygga anställningar inom äldreomsorgen.

Det borgerliga minoritetsstyret gick på tjänstemännens linje, nämligen att insatser redan pågick och att motionen skulle lämnas utan åtgärd.

Men så blev det inte. Övriga partier ställde sig nämligen bakom de tre S-förslagen.

– Nu är det upp till bevis för det borgerliga minoritetsstyret. Vi kommer att ligga på under hela 2021 och efterfråga planen för hur de tänker göra, säger motionsförfattare Eva Ullberg (S).

SD:s roll som vågmästare framträdde med all önskvärd tydlighet när de valde samma sida som S, V och MP.

– Det ligger helt i vår linje, vi vill bygga ett modernt folkhem och där står välfärden i centrum, säger SD:s gruppledare Wilhelm Eriksson.

"Det är demokrati"

Äldrenämndens ordförande Lennart Nilsson (KD) tror inte att besluten i fullmäktige kommer att förändra hur Alliansen jobbar med personalfrågor inom äldreomsorgen.

– Det är redan på gång. Vi förbereder heltid för alla som vill.

Vad tycker du om att de här förslagen gick igenom?

– Det är demokrati, så det är inget konstigt med det.

I sin motion ville Eva Ullberg också se en ambition om minst 90 procent heltidsanställda till år 2024, samt en kontinuitetsplan för hemtjänsten i syfte att minska springet hos de äldre.

På de punkterna blev det dock nej från både Alliansen och SD.