Nyligen invigde Region Uppsala Vårdcentrum Tierp/Älvkarleby.

Centrumet är inget nytt sjukhus. I stället kan det beskrivas­ som en sambandscentral för vård där det finns tillgång till närvårdsplatser och viss specialistvård som till exempel barnmedicin, geriatrik (sjukdom kopplat till ålderdom), psykiatri och röntgen.

”Bara början”

Själva grundtanken är att viss vård ska komma närmare länsborna.

– Invigningen av vård­centrum Tierp Älvkarlebyi förra veckan är bara början­. Nu går vi vidare med att flytta ut mer specialistvård i hela Uppsala län. Detta är en viktig del i vårt arbete att skapa en nära och mer tillgänglig vård med patienten i centrum, säger Emilie Orring (M), regionstyrelsens ordförandei en kommentar.

Även i centrala Uppsala och i Östhammar håller så kallade vårdcentrum att växa fram.

Och nu ska Enköping och Håbos förutsättningar för ett framtida vårdcentrum utredas.

Det beslutade regionstyrelsen vid deras sammanträde den 30 augusti.

Svar i april

Utredningen ska svara på Håbo- och Enköpingsbornas­ vårdbehov. Dessutom ska den precisera vad för vårdutbud som behövs vid ett framtida vårdcentrumi Enköping/Håbo.

Utredningen ska vara klar i april 2023.

– Det är positivt att vi nu kan initiera arbetet med att få till ett vårdcentrum i Enköping och Håbo. Det kommer göra att fler patienter­ kan vårdas närmare hemmet, vilket­ är bra, säger Björn-Owe Björk (KD), vice ordförande i regionstyrelsen.

Oklar placering

Parallellt med utredningen kommer också en förstudie att pågå fram till och med december. Den handlar i stort om lokalförsörjningen – om var ett framtida vårdcentrum skulle kunna placeras.

För det är inte givet att den nya sambandscentralen­ skulle ligga i lasarettets lokaler­.

Det gillas inte av alla partier i regionen. Vänsterpartiet önskade att få in ett tillägg om att vårdcentrumet­ ska ligga i direkt anslutning till Lasarettet. Men det avslogs­ på sammanträdet. Något Vänsterpartiet reserverade sig emot.