Göra om. Vänsterpartiet vill göra Tensta gymnasiums gamla lokaler till ett kulturcentrum. Foto: Mostphotos

V: Gör Tensta gymnasium till kulturcentrum

Tensta bibliotek ska flytta till Tensta centrum, vilket innebär att Tensta gymnasiums lokaler blir tomma. Nu föreslår Vänsterpartiet att det ska omvandlas till ett kulturcentrum.

  • Publicerad 13:56, 1 apr 2021

Förra veckan rapporterade vi om att oppositionen i Stockholm ifrågasätter varför det inte finns någon konkret utvecklingsplan för Tensta gymnasiums lokaler, när biblioteket flyttar för att samlokaliseras med medborgarkontoret i Tensta centrum.

Oro för tryggheten när biblioteket flyttar

Nu har Vänsterpartiet med Torun Boucher (V), vice ordförande i kulturnämnden, inkommit med en motion om att göra om byggnaden till ett kulturcentrum.

– Det slog mig när jag gick från Hjulsta och tvärs över skolgården mot Tensta; det är en strategiskt tillgänglig och vacker plats med blåklassad arkitektur, men som blir alltmer ödslig. Ett kulturcentrum skulle ha stor betydelse för tryggheten och dessutom knyta ihop Tensta med Hjulsta, säger hon.

Saknas ateljéer

Enligt Torun Boucher saknas det framför allt konstnärsateljéer i stadens regi, och sådana skulle kunna uppföras på platsen, tillsammans med andra kultur- och föreningsrelaterade lokaler.

– I dagsläget har många konstnärer sina ateljéer i äldre husbestånd som antingen ska rivas eller har stora renoveringsbehov. Man behöver hitta nya utrymmen.

Förutom ateljéer skulle även andra kulturutövare hålla till på platsen, menar Torun Boucher. Målet skulle vara att skapa en plats med såväl yrkesverksamma som ideellt föreningsliv och amatörverksamhet.

– Man kan ha utrymmen för dans, cirkus, musik – allt möjligt egentligen. Det är perfekt att göra replokaler, så att folk som behöver öva kan spela hög musik även kvällstid, säger hon.

Liv och rörelse

Genom att göra byggnaden till ett kulturcentrum skulle folk röra sig i området både dag- och kvällstid.

– Det skulle göra upplevelsen av området tryggare. Har man folk där på dagtid som gör sitt jobb, samtidigt som andra kommer dit och övar på kvällstid så kommer det vara folk som rör sig på platsen hela tiden, säger Torun Boucher.

Hon säger att Vänsterpartiet inser att det är en kostnadsfråga, men tycker att platsen och lokalerna borde vara av högsta prioritet.

– Man behöver säkra både tryggheten på platsen och kulturens framtid i Stockholm. Vi tycker att staden måste ta sitt ansvar, säger hon.

Torun Boucher (V), vice ordförande i kulturnämnden. Foto: Jessica Segerberg

Förslaget

I dag står över 500 personer i kö i Stockholm för att få tillgång till en ateljé, enligt Vänsterpartiet.

De yrkar därför på att stadens skolfastighetsbolag SISAB i samråd med kulturnämnden och fastighetsnämnden får i uppdrag att se över hur Tensta gymnasium och Tensta Träff kan utvecklas till ett kulturcentrum.