Kritisk. Rikard Warlenius (V) anser att Förbifarten inte gynnar Järvaborna. Foto: Jessica Segerberg

V: "Ett klassiskt exempel på miljöorättvisa "

Beklagligt men nödvändigt – det var kontentan när stadsbyggnadskontoret och miljöförvaltningen svarade på Trafikverkets remiss om breddning av E18 och en ny klöverramp i Hjulsta. Men Vänsterpartiet är kritiska.

  • Publicerad 20:36, 20 jun 2021

När svaret på Trafikverkets remiss om utbyggnad av förbifarten vid Hjulsta godkändes (se sida 4-5) la Vänsterpartiet ett eget förslag till beslut, där de helt vill avstyrka den föreslagna lösningen med klöverramp i Igelbäckens kulturreservat.

– Vi instämmer med synpunkterna och farhågorna, däremot håller vi inte alls med om att det är en beklaglig men nödvändig lösning. Den är inte acceptabel varken för klimatet, kulturreservatet eller boende i Järva och måste omprövas, säger Rikard Warlenius, klimatpolitisk talesperson i Vänsterpartiet Stockholms stad.

Han menar att lösningen behöver göras om så att inskränkningen av kulturreservatet inte sker alls.

– Rampen kommer vara förödande för fornlämningar, den biologiska mångfalden och andra naturvärden som platsen besitter.

Kritiska sedan start

Vänsterpartiet har varit kritiska till Förbifart Stockholm från första början, då de hellre vill se en satsning på att bland annat utveckla kollektivtrafiken och möjligheterna för cykling.

Rikard Warlenius säger att Järvaborna åker kollektivt i större utsträckning än andra, men får ändå ta smällen för ett bygge som främst gynnar bilister.

– Nu ska ett värdefullt område för rekreation dessutom inskränkas; det är ett klassiskt exempel på miljöorättvisa och jag tror inte att det skulle hända i så många andra områden, som på Djurgården eller i Bromma. Man kör över Järvaborna, helt enkelt. Vi är övertygade om att det här inte är den enda lösningen.