Upphandlas. Rinkeby vård- och omsorgsboende riskerar att försenas. Foto: Claudio Britos

V: Äldreboende i Rinkeby riskerar försenas

Rinkeby vård- och omsorgsboende ska upphandlas, vilket riskerar att försena den planerade inflyttningen 2022, varnar Vänsterpartiet. De grönblå håller inte med: "Handlar om att få en balans i beståndet i stadsdelen", säger Ole-Jörgen Persson (M).

  • Publicerad 16:35, 19 sep 2021

Rinkeby vård- och omsorgsboende är ett helt nybyggt äldreboende vid Rinkeby Allé/Hjulstavägen med planerad inflyttning 2022. Boendet kommer ha 90 boendeplatser med demensinriktning och somatisk inriktning, något som staden beskrivs vara i stort behov av.

Den blågröna majoriteten vill upphandla boendet för drift på entreprenad. Ärendet är nu ute på remiss till olika instanser, och upphandlingen förväntas ske senare i höst, något som Vänsterpartiet nu går ut och kritiserar.

– Att välja att upphandla i det här läget, när inflyttningen redan är fyra år försenad, är oansvarigt. Det tar nästan ett år att upphandla; skriva förfrågningsunderlag, göra utvärdering och så vidare, och risken är överhängande att en upphandling överklagas vilket försenar allt ytterligare, säger Torun Boucher (V), gruppledare.

"Det är inte långsiktigt"

Boucher anser i stället att staden bör driva boendet kommunalt.

– De som vinner upphandlingen får driva boendet i ett antal år, men sedan måste en ny upphandling ske, vilket kan innebära personalbyte och annat. Det är inte långsiktigt. Staden borde ta ansvar och se till att det blir tryggt och bra för de äldre, säger hon, och fortsätter:

– De flesta upphandlingar i Stockholm vinns dessutom bara av stora företag. Det är nästan aldrig de icke vinstdrivande stiftelserna eller familjebolagen, utan det är koncernliknande bolag som har jurister enbart anställda för att vinna upphandlingar. Och de är sällan särskilt populära, undersökningar visar att det är de mindre som är mest uppskattade i så fall.

Äldreförvaltningen befarar försening

Häromveckan togs ärendet upp i äldrenämnden, där äldreförvaltningen skrivit ett utlåtande om att de är för en central upphandling av boendet.

De lyfte dock vissa utmaningar som kan behöva beaktas inför upphandlingen. Bland annat skriver de att den entreprenör som vinner upphandlingen måste anställa all personal, vilket de inte kan förväntas påbörja innan eventuell överprövning är avslutat.

"Detta kan komma att påverka tidsplanen, varför äldreförvaltningen befarar att det kan finnas en viss risk för att avtalet inte kan börja gälla från den 1 september 2022", skriver de.

M: "Viktigt att säkerställa valfriheten"

Ole-Jörgen Persson, stadsdelsnämndens ordförande i Rinkeby-Kista, håller inte med om kritiken.

– Beslutet om att Rinkeby vård- och omsorgsboende skulle upphandlas fattades av stadsdelsnämnden 2019. Rinkeby-Kista har redan ett vård- och omsorgsboende i kommunal regi i Kista, och tanken var genom beslutet om Rinkeby att få en balans i beståendet i stadsdelen, säger han.

Han påpekar vikten av att få välja själv.

– För oss är det viktigt att säkerställa valfriheten och varje brukares rätt att välja. Det görs bäst genom en mångfald av utövare. Stadsdelen följer byggnationen av Rinkeby vård- och omsorgsboende noggrant.

Projektet

På fastigheten byggs 90 lägenheter i flerbostadshus

Husen kommer att bli fem till sex våningar, delvis i suterräng. På de fem översta våningarna planeras boendeplatser med tillhörande gemensamhets- och verksamhetsutrymmen.

Entréer, personal- och teknikutrymmen samt förråd placeras mot Rinkeby Allé.

Källa: Stockholms stad

Visa merVisa mindre