Redan 2020 beslutade kommunen att Berghemsskolan i Järfälla skulle rivas och byggas upp på nytt. Byggnaden var i så pass dåligt skick att det inte längre var lönt att fortsätta underhålla den.

Skolan byggdes på 60-talet och lider av dåliga yttertak, sprickor i grunden och undermålig ventilation. Nyligen tvingades man byta ut flera hundra kvadratmeter bjälklag eftersom det kom dålig lukt från krypgrunden.

– Det är gammalt och dragigt och det är framförallt väldigt trångt. Skolan är väldigt sliten, säger biträdande rektor Kea Terneborg.

Dyra elkostnader

I kommunens utredningar framgår det också att bergvärmen inte riktigt klarar att värma upp huset på grund av de långa rördragningar som krävs. Dessutom är energianvändningen väldigt hög eftersom huset läcker värme från fönster, tak och fasader.

– Vi på skolan har försökt hålla skolan så fräsch som möjligt. Men så fort man lagar någonting så dyker det upp något nytt. Eftersom skolan hade ett rivningsbeslut fick vi känslan att man bara gjort ad-hoc lösningar.

Utlovades mer plats

Hon menar också att det största problemet nu är att det utlovades en evakueringsskola i Berghemsparken under tiden för rivningen. De tog då in tre förskoleklasser istället för två.

– Skolan är helt knökfull nu.

Men nu stoppas alltså rivningen av styret då de, likt i flera andra fall, sett att projektet skulle dra i väg rejält i kostnad.

– Vi såg att den kalkylen som gjordes inte stämmer överens med dagens verklighet. Det är dyrare att riva, det är dyrare att bygga, det är dyrare med paviljonger, säger Eva Ullberg (S).

En rävsax

Kommunen befinner sig i en rävsax eftersom en rivning och återuppbyggnad av skolan skulle bli väldigt dyrt. Men att fortsätta underhålla skolan är inte heller någon billig historia. Enligt kommunens beräkningar skulle underhållet av skolan kosta 53 miljoner kronor under en tioårsperiod.

Motsvarande underhållskostnad för en skola med normal standard ligger på 3 miljoner kronor.

Under senaste kommunstyrelsen beslöt man att snabbutreda hur kommunen kan kan gå vidare. Eva Ullberg (S) har gett förvaltningen till årskiftet på sig.

– Jag vill vara tydlig med att Berghemskolan inte ska försvinna, men vi måste vara varsamma med hur vi hanterar våra investeringar.

Flera skolor i dåligt skick

Enligt kommunen är även Högbyskolan i Viksjö i samma usla skick. Redan 2019 framkom det i kommunens utredningar att skolan var mycket eftersatt och i behov av omfattande renoveringar. 2020 fanns det tankar på att flytta alla elever till Falstebolskolan och riva Högbyskolan eftersom elevunderlaget är betydligt tunnare i Viksjö än i Jakobsberg.

Men trots att det var tre år sedan har ingenting hänt och nya beslut måste fattas i kommunstyrelsen för att kunna gå vidare.

Friskola försvårar planering

I Jakobsberg där trycket på skolplatser är högre tvingas kommunen förhålla sig till den planerade friskolan på Söderhöjden, som Mitt i rapporterat om. Skulle den byggas tillkommer 600 nya skolplatser i området. Men den frågan ligger just nu i krisande bolaget SBB:s händer.

– Det är ett stort problem för kommunen som har ett planeringsansvar, kommer det bli en skola och i så fall när? Jag har inte fått några signaler om att något är på gång.